De Tweede Kamer heeft een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen waarin Kroondomein Het Loo het hele jaar voor bezoekers wordt opengesteld. Hiermee komt ook een einde aan de exclusieve privileges voor koninklijke  jachtgezelschappen om het rijk alleen te hebben in dit natuurgebied tussen 15 september en 25 december.

Het Loo
Kroondomein Het Loo – deels rustgebied voor wild | Foto: Dominicus Johannes Bergsma/Wikimedia

In 1959 schonk Koningin Wilhelmina het Kroondomein aan het Nederlandse volk. Dit natuurgebied op de Veluwe werd in de jaren die volgden een geliefde bestemming om te wandelen en te fietsen. Maar elk jaar, tussen 15 september en 25 december, werd het gebied gesloten voor het publiek. Ten faveure van de hofjagers, die daar hun drijfjachten op wilde zwijnen en bersjachten op edelherten organiseerden met veelal buitenlandse jachtgasten en grofwildjagers uit de top van het bedrijfsleven. Ook vormden de jachtpartijen een interessante huwelijksmarkt voor leden van koninklijke en adellijke families.

Het Loo
Foto: publiek kroondomein

Verzet

In deze periode kon de koninklijke familie buiten het zicht van het publiek jagen op onder andere edelherten, reeën en zwijnen. De Partij voor de Dieren verzette zich al vanaf haar komst in de Kamer tegen de sluiting voor het publiek van het Kroondomein. De Nederlandse Staat betaalt immers jaarlijks honderdduizenden euro’s voor onderhoud van het meer dan 10.000 hectare grote landgoed en voor het Koninklijk jachtdepartement. Daarnaast wordt meer dan een half miljoen euro door het ministerie van EL & I uitgekeerd aan de beheerder als tegemoetkoming voor het deeltijds openstellen en om agrarisch natuurbeheer mogelijk te maken.

Het Loo
Zandpad door Kroondomein Het Loo | Foto: Agnes Monkelbaan/Wikimedia

De Partij voor de Dieren vond het absurd dat deze financiële middelen mede werden gebruikt om de jaarlijkse jacht van de koninklijke familie te faciliteren en maandenlang natuurliefhebbers de toegang tot het terrein te ontzeggen. Met het aannemen van de motie van Kamerlid Femke Merel Arissen wordt er eindelijk maximale openheid betracht in en rond het Kroondomein. Marianne Thieme:

“We hebben jarenlang gestreden voor openstelling van Kroondomein Het Loo, een van de mooiste natuurgebieden van ons land. Het was voor ons onbestaanbaar dat publiek bezit meer dan drie maanden per jaar ontoegankelijk was voor wandelaars en natuurliefhebbers, louter om jachtprivileges van een kleine groep hofjagers en hun gasten buiten het zicht te laten plaatsvinden. Een belangrijke stap in het uitbannen van de hobbyjacht!”

Bron: