De provincie Zuid-Holland heeft ten onrechte toestemming verleend om op wilde eenden te jagen, volgens provinciale statenlid van de Partij voor de Dieren Carla van Viegen.

Wilde eenden
Wilde eend | Foto: Wikimedia Commons

De dieren zouden volgens de provincie “belangrijke schade” aanrichten aan landbouwgewassen als graszaad, peulvruchten en granen. Volgens de gegevens van het Faunafonds is daar zeker de afgelopen drie jaar helemaal geen sprake van. Het is volgens Van Viegen daarom onbegrijpelijk dat de eenden toch mogen worden afgeschoten.

Volgens de Flora- en faunawet is het verboden om eenden af te schieten. De Partij voor de Dieren refereert aan een uitspraak van de Raad van State uit 2010, waarin staat dat een provincie treffend en nauwkeurig moet motiveren waarom ze wil afwijken van het verbod.

Volgens Van Viegen is dat niet gebeurd. Ze heeft de Gedeputeerde Staten daarom om opheldering gevraagd.

Bron ©PiepVandaag.nl