Vleermuis in grotWetenschappers zijn in Vietnam op een geheel onbekende vleermuis gestuit, terwijl ze op zoek waren naar duidelijkheid over de classificatie van vermeende ondersoorten van de vleermuizensoort Hipposideros armiger.  Hipposideros griffin luidt zijn wetenschappelijke naam en Griffins bladneusvleermuis is voorgesteld als zijn lokale naam.

De vleermuis werd ontdekt tijdens een drie jaar durend onderzoek in het Cat Ba National Park, een eiland aan de noordoostkust van Vietnam. De soort is ook duizend kilometer zuidelijker in Chu Mom Ray National Park aangetroffen. Voor het onderzoek om meer inzicht te krijgen in de Hipposideros armiger werden 308 vleermuizen gevangen en onderzocht. Van de vleermuizen werden geluidsopnames gemaakt in verschillende omgevingen en situaties. Zo werd het ultrasone geluid van de vleermuizen in beeld gebracht in een tent, bij een grotingang en onder het bladerdak, maar ook in verschillende omstandigheden, zoals wanner de vleermuizen uitvlogen van hun slaapplaats of tijdens het foerageren. Het afwijkende, veel hogere geluid van de nieuwe soort viel daarbij als eerste op. Uit nadere studie bleek dat de nieuwe soort ook wezenlijk kleiner is dan de H. armiger en dat deze genetisch afwijkt.

Van het geslacht Hipposideros zijn rond de zeventig soorten bekend.

De soort is vernoemd naar wijlen professor Donald Redfield Griffin van de Rockefeller Universiteit in New York. Zijn bijdragen op het gebied van echolocatie bij vleermuizen heeft ertoe bijgedragen dat deze soort ontdekt kon worden.

Bron: Science Daily