Keer op keer wordt de Partij voor de Dieren fractie Gelderland inzage in faunabeheergegevens ontzegd. De informatie is onder andere van belang om na te gaan of er intensief afschot plaatsvindt in of nabij ecologische verbindingen, wat de werking van de verbindingszones teniet zou doen. De fractie stelt schriftelijke vragen over het angstvallig achterhouden van telstanden en afschotgegevens per locatie.

Ree afschot
Ree | Foto: Wikimedia Commons

De Partij voor de Dieren heeft al meerdere malen om gedetailleerde faunabeheergegevens, zoals de telstanden en afschotgegevens per locatie, gevraagd. Vorig jaar bleek dat er al jaren een verkeerde telmethode werd gebruikt om het afschot te berekenen. Dit had eerder ontdekt kunnen worden als de telstanden openbaar waren geweest. De fractie heeft de indruk dat enkele ecologische verbindingen, waarvoor kostbare ecoducten zijn aangelegd, niet goed functioneren door afschot in of nabij de verbindingen. Met de afschotgegevens wil de fractie nagaan of er in of nabij de verbindingen intensief afschot plaatsvindt, wat de werking van de verbindingszones teniet zou doen. De verbindingen tussen de leefgebieden, waarvoor de provincie verantwoordelijk is, zijn belangrijk om te voorkomen dat op termijn inteeltproblemen in populaties ontstaan.

Recent werd door gedeputeerde Van Dijk toegezegd dat hij in overleg zou gaan met de Faunabeheereenheid of vertrouwelijke inzage mogelijk is. Volgens Van Dijk wil de Faunabeheereenheid de gegevens nog steeds niet vrijgeven:

“De Faunabeheereenheid heeft ons college geïnformeerd dat het niet mogelijk is om deze gegevens ter inzage te geven. Voor beleidsdoelen en verantwoording van het gebruik van de ontheffing zijn de huidige gegevens op een hoger aggregatieniveau voldoende”.

De Partij voor de Dieren is buitengewoon ontevreden met het antwoord en vraagt zich af wat de reden is voor de geheimzinnigheid. Eerder werd als reden genoemd dat het om privacy gevoelige gegevens gaat. De fractie heeft voorgesteld om de informatie vertrouwelijk in te zien bij de griffie of te anonimiseren. Het kost geen tijd of geld om de informatie te verzamelen, want alle telstanden en afschotcijfers worden al digitaal ingevoerd in het FaunaRegistratieSysteem, met subsidie van de provincie.

De fractie is het zat om van het kastje naar de muur gestuurd te worden en heeft schriftelijke vragen gesteld over wat nu weer de reden is dat de telstanden en afschotgegevens niet ingezien kunnen worden. Ook vraagt de fractie of gedeputeerde Van Dijk wel zijn best heeft gedaan om de reden van deze afwijzing te achterhalen, omdat deze niet in de mededelingenbrief staat vermeld.

Persbericht Partij voor de Dieren Gelderland