De registratie van wildafschot bij de provincie Gelderland is een rommeltje, zo vindt de Partij voor de Dieren Gelderland. Meerdere malen is om rapportages gevraagd, maar de provincie kon deze niet volledig geven. Statenlid Luuk van der Veer heeft hier opnieuw vragen over gesteld bij Gedeputeerde Staten.

Wild zwijn
Foto: Richard Bartz – WikiMedia Commons

De Partij voor de Dieren fractie wilde graag een totaal overzicht van de artikel 69 rapportages, om te bekijken hoeveel (verschillende) diersoorten in een bepaald jaar worden afgeschoten. De provincie hoort deze rapporten te ontvangen van de fauna- en wildbeheereenheden. Na een lange zoektocht en gesprekken met verschillende ambtenaren is het helaas niet gelukt om een totaal overzicht te krijgen. De provincie heeft blijkbaar haar zaakjes nog steeds niet op orde.

Eerder stelde Statenlid Luuk van der Veer al vragen over de onvolledigheid van de rapporten. Het antwoord was toen:

‘Er wordt momenteel gewerkt aan een voortgangsbewakingssysteem waar in de toekomst alle verslagen over het gebruik van artikel 68 ontheffingen en artikel 67 aanwijzingen worden bijgehouden’.

Helaas zijn er nog geen verbeteringen geconstateerd en de fractie weet ook niet of het voortgangsbewakingssysteem inmiddels werkt. De Partij heeft daarom opnieuw vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Volgens de Partij voor de Dieren moeten alle documenten en rapportages anno 2013 gewoon op te vragen zijn. Zij hoopt dan ook op korte termijn verbetering te zien en dat de voortgang met het bewakingssysteem verbeterd.

Persbericht Partij voor de Dieren Gelderland