Foto: WikiMedia Commons

Wetenschappers geven aan dat de huidige statische zeeresevervaten weinig zin hebben. Zeereservaten zijn stukken zee die beschermd worden tegen visserij en andere industrieën die het mariene leven kunnen beinvloeden. Maar veel van de diersoorten die het reservaat wil beschermen zijn migrerende dieren, zoals haaien en zeeschildpadden. 

Wetenschappers geven aan dat zeereservaten moeten meemigreren met deze diersoorten. Op dit moment worden bedreigde diersoorten nog steeds in grote getalen gedood door onbedoelde bijvangst of raken ze verstrikt in vislijnen, zodra zij de beschermde zeereservaren verlaten om te migreren.

Op deze manier hoeft niet de gehele oceaan als een zeereservaat te worden ingesteld om de bedreigde diersoorten een overlevingskans te geven, maar alleen de routes en die worden gebruikt om te migreren in de periodes dat er door de beschermde diersoorten gebruik van wordt gemaakt.

Bron: Trouw