Dood hout speelt een belangrijke rol in het bosbeheer. Doordat takken en dode bomen tegenwoordig bijna niet meer opgeruimd worden, ontstaan er nieuwe biotopen. Dit levert onder meer een variëteit aan kevers op, waaronder de vermiljoenkever.

kevers
Vermiljoenkever | Foto: Siga via Wikimedia Commons

Zo is een groot aantal keversoorten afhankelijk van dode of kwijnende bomen. Zij leven van dit verse dode hout, maar ook van schimmels, paddenstoelen en molm. Deze kevers trekken weer andere gespecialiseerde roofkevers aan. In sommige bosgebieden is een zeer waardevolle doodhoutkeverfauna te bespeuren, waar wel meer dan 400 doodhoutkeversoorten voorkomen.

Sinds 2012 huisvest Nederland de nieuw beschermde vermiljoenkever (Cucujus cinnaberinus). Dit is een opvallend soort door de prachtige rode kleur en de grote hartvormige kop. De kevers zijn tussen de 11 en 15 millimeter groot en erg plat, omdat ze achter schors leven. De vermiljoenkever is een roofdier dat leeft van insectenlarven die zich ontwikkelen in rottend hout. In de lente of zomer gaat deze soort op zoek naar een partner of nieuw leefgebied en verplaatst zich vliegend. Dit soort kever laat zich moeilijk zien en kwam eerst alleen voor in de landen rond de Balkan en de Middellandse zee, maar verspreidt zich nu ook langzaam noordwaarts.

Vanuit Duitsland heeft deze kever waarschijnlijk Nederland bereikt, want in landen als België, Luxemburg en Frankrijk is deze nog niet ontdekt. Sinds 2012 staat de kever op de lijst van beschermde inheemse diersoorten en wordt deze opgenomen in de Europese Habitatrichtlijn.

In Nederland komen ruim vierduizend soorten kevers voor, waarvan er nog maar enkelen beschermd zijn, waaronder de vermiljoenkever. De kever koloniseert waarschijnlijk pas nieuwe gebieden als er een nieuwe hoeveelheid recent gestorven bomen aanwezig is. Dit gebeurt vaak na een storm. Om te kunnen blijven voorzien in dode bomen voor deze soort, zal er een netwerk van oude bossen moeten ontstaan. Alleen dan kan de vermiljoenkever zich duurzaam handhaven in een gebied.

Bron: Natuurbericht.nl ©PiepVandaag.nl Nicole Brinker