Dood hout speelt een belangrijke rol in het bosbeheer. Doordat takken en dode bomen tegenwoordig bijna niet meer opgeruimd worden, ontstaan er nieuwe biotopen. Dit levert onder meer een variëteit aan kevers op, waaronder de vermiljoenkever. Zo is een groot aantal keversoorten afhankelijk van dode…