Hongkong heeft een nieuwe wet aangenomen waardoor de illegale handel in wilde dieren en dierproducten onder de georganiseerde misdaad valt. De criminele activiteiten worden dan hetzelfde berecht als drugs- en mensenhandel en autoriteiten krijgen meer bevoegdheden om criminelen te vervolgen.

schubdieren
Schubdieren (pangolins) zijn op grote schaal slachtoffer van illegale handel | Foto: USFWS Headquarters/flickr

Woensdag 18 augustus nam de Wetgevende Raad van Hongkong het wetsvoorstel aan dat de verordening inzake de bescherming van bedreigde dier- en plantensoorten (PESAPO) wijzigt. De illegale handel in wilde dieren en planten wordt nu opgenomen in de verordening georganiseerde en ernstige misdrijven. Dit geeft de politie meer bevoegdheden bij de bestrijding van de handel en zorgt voor zwaardere straffen voor veroordeelden. Zo kunnen lokale autoriteiten nu inzage krijgen in de geldstromen die met de illegale handel gepaard gaan en kunnen ze bankrekeningen bevriezen.
.

Gigantische vangst haaienvinnen door douane Hongkong

Georganiseerde misdaad buiten schot

Hoewel er nu ook al vervolgingen zijn, worden vooral kleine smokkelaars gestraft, in plaats van de leiders van de criminele syndicaten, de georganiseerde misdaad. Bovendien zijn een paar van de grootste inbeslagnames van wilde dieren in Hongkong niet vervolgd, mogelijk door het gebrek aan bewijs. De Hongkongse minister van Milieu, Wong Kam-sing, over de wetswijziging:

“Uiteindelijk, als het gaat om de bescherming van bedreigde diersoorten, is het stoppen van de illegale jacht en het illegaal verzamelen van bedreigde diersoorten de meest effectieve manier om het probleem bij de kern aan te pakken.”

Hongkong is dankzij de drukke haven en vervoersverbindingen een centraal doorvoerpunt voor de illegale handel in lichaamsdelen en producten van bedreigde diersoorten, zoals olifanten, schubdieren en neushoorns. Het overgrote deel gaat naar het vasteland van China.
.

7 ton schubben van schubdieren aangetroffen in haven Hongkong

.
Afgelopen oktober kreeg de stad kritiek van onderzoekers omdat er ondanks de grote vangsten bij douanen, nog nooit misdaadsyndicaten zijn aangeklaagd voor het smokkelen van wilde dieren. Volgens het rapport komt dat grotendeels door de wetgeving. Amanda Whitfort, universitair hoofddocent rechten aan de universiteit van Hongkong:

“De recente inbeslagnames zetten een tien jaar durende opwaartse trend voort die heeft geleid tot de afname van meerdere bedreigde soorten wereldwijd, terwijl de daders vrijuit gaan. De verbeterde onderzoeks- en berechtingsbevoegdheden die de lokale handhavingsautoriteiten nu tot hun beschikking hebben, zijn een potentiële game changer. Niet alleen voor Hongkong, maar ook de hele regio.”

Jovy Chan, natuurbeschermingsmanager van het World Wildlife Fund (WWF) in Hongkong over de bedreiging die de illegale handel via de wereldhaven vormt voor plant en dier:

“Smokkelaars exploiteren de havens van Hongkong voor de continue handel van ’s werelds meest bedreigde soorten wilde fauna en flora. Het handelsvolume neemt toe en draagt bij aan de wereldwijde uitstervingscrisis.”

Douane Hongkong neemt 7.200 kilo ivoor in beslag

Biodiversiteit

De illegale handel in wilde dieren genereert wereldwijd jaarlijks tussen de 7 miljard en 23 miljard Amerikaanse dollars. De afgelopen twee jaar hebben de autoriteiten meer dan 649 ton wilde dieren en producten in beslag genomen met 1404 inbeslagnames. Daarvan bedroeg 8,3 ton schubben van schubdieren, ongeveer de schubben van maar liefst 50.200 schubdieren. Dat komt erop neer dat elke 21 minuten een schubdier wordt gestroopt voor de handel in Hongkong. Brian Gonzales, hoofd van bescherming van wilde dieren bij WWF in Hongkong:

“De illegale handel in wilde dieren is een belangrijke oorzaak van de degradatie van mariene en terrestrische ecosystemen en het niet-duurzame gebruik van kostbare natuurlijke hulpbronnen. De wetgeving stelt Hongkong in staat om zich te bewijzen als wereldstad van Azië door bij te dragen aan wereldwijde inspanningen om verlies van biodiversiteit te voorkomen.”

De coronacrisis lijkt geen invloed te hebben op de handel. Volgens schattingen is er in 2020 zo’n 279.000 kilo producten van wilde dieren in beslag genomen. Dat is iets lager dan in 2019, maar hoger dan in 2018.

Illegale handel in wilde dieren wordt in Hongkong voortaan bestraft als georganiseerde misdaad
Illegale handel in wilde dieren wordt in Hongkong voortaan bestraft als georganiseerde misdaad | Foto: publiek domein

Bronnen:

Hongkong moet dierensmokkel harder aanpakken

©AnimalsToday.nl Sophie Jongma