Medewerkers van de douane in Hongkong hebben een grote lading slagtanden in beslag genomen. De 7.200 kilo ivoor is de grootste ´vangst´ tot nu toe. Volgens de South China Morning Post is de vangst 1,5 keer zo groot dan de totale vangst van afgelopen 3,5 jaar.

Hongkongse douane
Foto: Wereld Natuur Fonds

De 7.200 kilo slagtanden zat verstopt in containers met verse vis. De aangetroffen hoeveelheid ivoor correspondeert met 800 gedode Afrikaanse olifanten. Per dag worden er zo´n 100 olifanten voor hun ivoor afgemaakt. De slagtanden vertegenwoordigen een waarde van ongeveer 7,9 miljoen euro.

Volgens de Elephant Trade Information System is er niet eerder zo´n grote partij ivoor in beslag genomen. Het vorige ´record´ stamt uit 2002 toen er in Singapore 7.100 kilo ivoor in beslag werd genomen. De havens in Hongkong en Singapore zijn de twee grootste havens ter wereld wat betreft de doorvoer van wildlife producten.

Zonder vergunning is het verboden om ivoor in te voeren via de haven van Hongkong. Overtreders van dit verbod riskeren een boete van ruim €550.000 en een gevangenisstraf van maximaal twee jaar. Douanemedewerkers hebben de eigenaar van het bedrijf dat achter het vervoer van het ivoor zat en twee van zijn medewerkers gearresteerd. Er wordt nog verder onderzoek gedaan.

Hongkong is aangesloten bij de Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), op grond waarvan de handel in ivoor afkomstig van olifanten verboden is. Helaas wordt de handel in bewerkt ivoor wel toegestaan. Smokkelaars gebruiken deze escape steeds vaker om hun illegale ivoor op de markt te brengen. Dr. Yannick Kuehl van TRAFFIC, het wildlife monitor netwerk laat weten:

“De douane van Hongkong moet van harte worden gefeliciteerd met deze belangrijke vangst, maar het is van belang dat er grondig onderzoek wordt gedaan om uit te vinden wie de poppetjes achter deze enorme hoeveelheid ivoor zijn. Er bestaat geen twijfel dat de gunstige locatie van Hongkong in combinatie met de relatief lage straffen de oorzaak zijn van de grootscheepse handel via de Hongkongse haven. De roep om zwaardere straffen is dan ook nog nooit zo groot geweest.”

Hongkong is de grootste handelsmarkt voor ivoor. Momenteel wordt er gedebatteerd over het aannemen van een wet die een einde maakt aan alle ivoorhandel in het land. Ook in China, het land waar de grootste vraag naar ivoor is, is op dit moment een wetsvoorstel in behandeling die alle handel in ivoor illegaal moet maken.

Bron:

©AnimalsToday.nl Lianne Raat