In Nederland gaan de komende jaren meer dan een half miljoen ganzen worden gedood, waarvan het overgrote deel vergast. Dat is duidelijk geworden na een toelichting op het recent gesloten “Ganzenakkoord”. Trekganzen worden in de winter nog met rust gelaten, maar de zogenaamde zomerganzen moeten vrezen voor hun leven. Twee jaar geleden liet de Vogelbescherming, medeondertekenaar van het ganzenakkoord, weten dat het om 100.000 ganzen zo gaan. Inmiddels zijn dat er 550.000 geworden.

Ganzen

De totale populatie van 200.000 boerenganzen en exoten zoals de Nijlgans en de Canadese gans worden helemaal uitgeroeid. Van de trekganzen die uiteindelijk besluiten in Nederland te blijven, de zogenaamde Standganzen worden er 350.000 gedood.

De keuze voor CO2 gas is dubieus, omdat Europa het gebruik van dit pijnlijke gas bij gewervelde dieren verbiedt. Helaas en om onduidelijke redenen wordt rondom Schiphol een uitzondering gemaakt.

Nu wordt er een ontheffing aangevraagd voor heel Nederland en de natuurorganisaties die  hebben afgesproken samen te werken proberen het gebruik van CO2 in Europees en nationaal verband goedgekeurd te krijgen. Daarbij is afgesproken geen bezwaar of beroep in te stellen tegen vergunningen en ontheffingen.

Het ganzenakkoord is ondertekend door de zogenaamde Ganzen 7 en de  Provincies.

De Ganzen 7 zijn De12Landschappen, de Federatie Particulier Grondbezit (FPG), de Landbouw- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO), Natuurmonumenten, Stichting Agrarisch en Particulier Natuur- en Landschapsbeheer Nederland, Staatsbosbeheer en Vogelbescherming Nederland

In Brussel zal men  in de loop van dit jaar een beslissing nemen en indien groen licht zal in 2014 worden begonnen met deze grote slachtpartij onder de ganzen in Nederland.

Bron: Trouw ©PiepVandaag.nl