Het Nationale Park De Hoge Veluwe presenteert zichzelf als natuurpark met ruim 5.400 hectare bos, heidevelden, grasvlakten en zandverstuivingen, maar in feite is het een grote tuin. De beheerder bepaalt wat er groeit en waar. En ook de aantallen grote hoefdieren (herten, zwijnen en moeflons) worden door de beheerder bepaald. Dat betekent dat elk jaar een fors aantal van deze dieren wordt geschoten, waarna het vlees wordt verkocht. Er wordt wel voor gezorgd dat er voldoende overblijven om zichtbaar te zijn voor de betalende bezoekers. Het Park verdient op deze manier twee keer aan de grote hoefdieren, te weten als publiekstrekker en als scharrelvlees. Dat het er niet ‘te veel’ mogen worden, heeft te maken met de andere inkomstenbron van het Park, de houtoogst. Planteneters hebben per definitie invloed op hun omgeving, maar in dit Park wordt hun aantal zo laag gehouden dat de houtproductie niet in gevaar komt. Kortom, De Hoge Veluwe is een Park waarin de planten en dieren worden geëxploiteerd en waar natuurlijk processen niet op prijs worden gesteld.

Hoge Veluwe
Foto: ©Steve Armor

Recent meldde De Hoge Veluwe dat de jacht op edelherten dit jaar met een maand wordt vervroegd. Dat zou nodig zijn omdat er honderd edelherten extra in het Park rondlopen. Deze dieren zouden afkomstig zijn uit het naastgelegen Deelerwoud dat in beheer is bij Natuurmonumenten. Volgens De Hoge Veluwe zouden deze herten uit het Deelerwoud zijn verjaagd, omdat er na een periode van 15 jaar voor het eerst weer op deze dieren zou zijn geschoten. Dit verhaal klopt niet. Er is in de jachtvrije zones van het Deelerwoud niet op edelherten geschoten. Deze dieren hebben gewoon gebruik gemaakt van een verlaging van de rasters tussen beide gebieden. Dergelijke verlagingen zijn op meerdere plaatsen aangebracht en zijn bedoeld om uitwisseling van dieren tussen verschillende leefgebieden op de Veluwe mogelijk te maken. Deze edelherten konden natuurlijk niet vermoeden dat ze op deze manier vanuit een natuurgebied in een tuin terecht zouden komen, waar ze overal vanaf moeten blijven.

In het Deelerwoud leven ook damherten. Ongetwijfeld maken ook damherten gebruik van deze verlaging in het raster. Het laat zich raden wat er met deze dieren gebeurt, zeker gezien het feit dat De Hoge Veluwe op haar website geen melding maakt van de aanwezigheid van damherten in het Park.

©AnimalsToday Pauline de Jong