Dierenwelzijnsorganisaties roepen de Britse vereniging van dierenartsen op om zich uit te spreken tegen het jaarlijks afschieten van wilde dassen in de strijd tegen rundertuberculose (TBC). Tot nu toe staat de vereniging achter het regeringsbeleid, maar dat is volgens sommigen niet meer te verantwoorden. De huidige aanpak blijkt niet effectief en heeft veel dierenleed tot gevolg.

dassen
Dassen vogelvrij in Britse strijd tegen tbc | Foto: publiek domein

Rundertuberculose is een ziekte die nog regelmatig voorkomt onder vee in het Verenigd Koninkrijk. Omdat het virus tussen sommige diersoorten kan worden overgedragen, en de das een bekende drager van het virus is, worden jaarlijks dassen geruimd in verschillende Britse provincies. Door middel van jacht wordt een vooraf bepaald aantal dieren -in 2020 meer dan 60.000- geschoten. Die jacht is al lang een doorn in het oog van dierenbeschermingsorganisaties, niet alleen omdat deze veel dierenleed tot gevolg heeft, maar ook omdat de das in het Verenigd Koninkrijk een beschermde status heeft.

Omslag in beleid onacceptabel

Eerder dit jaar kwam er hoop voor de karakteristieke rover; premier Boris Johnson beloofde om het intensieve ruimen van dassen uit te faseren en de dieren in plaats daarvan te gaan vaccineren. Al in augustus leek deze uitspraak echter weer vergeten, toen naar buiten kwam dat 11 nieuwe gebieden zouden worden toegevoegd aan de lijst met ruimingslocaties. Onder hen ook de graafschappen Lincolnshire -beschouwd als laag risicogebied voor runder-tbc- en Derbyshire, de regio waar het grootste dassenvaccinatieprogramma van het land gaande is. Dassen die al tegen tbc zijn gevaccineerd lopen daar nu evengoed het gevaar om doodgeschoten te worden.

Jonge dassen op zoek naar voedsel | Foto: publiek domein

Jo Smith, algemeen directeur van het Derbyshire Wildlife Trust, de organisatie die het vaccinatieprogramma runt, noemt het besluit “een duizelingwekkende U-bocht”. Volgens haar wordt voorbij gegaan aan de echte oorzaak van het probleem, namelijk de infecties veroorzaakt door contact tussen koeien onderling. Ook Dominic Dyer van de Badger Trust maakt zich grote zorgen:

“Dit is niet langer een beheersingsmaatregel, maar een dassenuitroeiingsoefening.”

Wat het volgens hem extra wrang maakt is dat de overgrote meerderheid van de gedode dassen in eerdere jaren niet besmet bleek met tbc. Hun dood was voor niks.

Oproep om de feiten te laten spreken

Political Animal Lobby, een organisatie die zich door middel van lobby inzet voor dierenwelzijn, is van mening dat nu echt naar de wetenschappelijke feiten gekeken moet worden. De Britse vereniging van dierenartsen (BVA) kan de politiek laten inzien dat het voorkomen van besmetting tussen koeien onderling prioriteit moet krijgen. De huidige tests die gebruikt worden om een tbc-besmetting aan te tonen zijn namelijk verouderd en pikken maar zo’n 50 procent van de infecties op. Besmettingen worden daardoor vaak veel te laat bemerkt. Verbetering van de tests en het doorvoeren van effectief, op wetenschappelijke resultaten gestoeld beleid, is op korte termijn noodzakelijk.

De BVA geeft voorlopig echter niet veel ruimte voor verbetering in de situatie voor Britse dassen. Volgens de lobby-organisatie negeert ze de feiten en geeft alleen aan dat dassen eerst dienen te worden gevangen, alvorens ze worden doodgeschoten, om zo het leed van een ‘slecht schot’ en een langzame dood te voorkomen.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Merel Roks