Er komt een Brits overheidsonderzoek naar de herintroductie van bevers in heel Engeland. Bevers zijn in Engeland van oorsprong een inheemse diersoort, maar werden 400 jaar geleden uitgeroeid voor hun vacht en vet. De dieren zorgen dankzij hun dammen dat bij zware regenval het risico van overstromingen afneemt.

Engeland overweegt herintroductie van bevers
Engeland overweegt de herintroductie van bevers | Foto: publiek domein

Een regeringsverklaring stelt dat er een 12 weken durend onderzoek komt om de ‘meningen te peilen over het voorzichtig uitzetten en beheren van bevers in het wild.’ De regering zal ook nieuwe wetten aankondigen om bevers in Engeland te beschermen. De nieuwe regelgeving zal ‘het opzettelijk vangen, doden, storen of verwonden van bevers, of het beschadigen van broed- of rustplaatsen’ strafbaar stellen. Minister van Milieu George Eustice zei deze week dat de regering:

“…vastbesloten is om kansen te bieden om voorheen inheemse soorten, zoals bevers, opnieuw te introduceren, waarvan de voordelen voor het milieu, de mensen en de economie duidelijk zijn. Maar we begrijpen ook dat er implicaties zijn voor landeigenaren, dus we hanteren een voorzichtige aanpak om ervoor te zorgen dat alle mogelijke effecten zorgvuldig worden overwogen.”

Engeland overweegt herintroductie van bevers
Bevers zorgen dankzij hun dammen dat bij zware regenval het risico van overstromingen afneemt | Foto: publiek domein

De lancering van het onderzoek volgt op een succesvolle herintroductie van bevers in Devon, een landelijke provincie in het zuidwesten van Engeland. Een beverfamilie mocht daar blijven nadat een proef van vijf jaar had aangetoond dat het bouwen van beverdammen positief uitpakte voor dieren in het wild en voor de mensen in het gebied. De regering zegt dat het project in Devon:

“…een schat aan voordelen voor de lokale omgeving en de ecologie opleverde, waaronder het verbeteren van het milieu in lokaal natuurgebied, het creëren van wetlands en het verminderen van het overstromingsrisico voor woningen stroomafwaarts.”

Engeland overweegt herintroductie van bevers
Beverdam | Foto: publiek domein

Bevers worden ook wel ‘ecosysteemingenieurs’ genoemd, of ‘aquatische architecten’, vanwege hun vermogen om dammen te bouwen van bomen, takken en modder, aldus de verklaring. De dammen helpen het waterpeil te verhogen en creëren ondersteunende omgevingen voor andere dieren. De aankondiging van de herintroductie komt als onderdeel van de inzet van de Britse regering om de biodiversiteit te vergroten en klimaatverandering aan te pakken.

Bever in de Drentsche Aa | Foto: Andre Brasse/Wiktionary

Bron:

Overstromingen voorkomen met hulp van uitgezette bevers

©AnimalsToday.nl BVR