De Britse overheid heeft goedkeuring gegeven voor het uitzetten van een bevergezin in het bosgebied Forest of Dean. Bevers zijn inheemse dieren, maar zijn 400 jaar geleden uitgeroeid in de regio. Nu wordt de bever uitgezet om overstromingen te helpen voorkomen: door het bouwen van dammen en kanalen vertraagt de stroming.

uitgezette bevers
De ijvere bevers passen het landschap aan, wat gunstig is voor de biodiversiteit en waterstroming | Fotocredit: kdee64 via Compfight cc

Een gezin van twee volwassen bevers en twee jongen wordt volgend voorjaar uitgezet in een afgezet gebied van 6,5 hectare groot by Lydbrook in het graafschap Gloucestershire. De Forestry Commission, verantwoordelijk voor het bosbeheer, houdt de bevers en hun inspanningen in de gaten en zorgt ervoor dat de dieren op het terrein blijven. Men hoopt dat de bevers overstromingen in het gebied zullen helpen voorkomen, doordat ze dammen en vijvers aanleggen. In potentie kunnen de dieren maar liefst 6000 kubieke meter water tegenhouden en voorkomen dat Lydbrook overstroomt, zoals in 2012 het geval was.

Enthousiast

Beverexpert Derek Gow is enthousiast over het plan. Hij heeft aan meerdere herintroducties meegewerkt en weet dat hier veel voordelen aan zijn. Aan The Times vertelt hij dat het tien keer langer duurt voor water door gebieden stroomt waar bevers aan het werk zijn geweest, dan door rivieren en stroompjes waar geen bevers wonen.

“In gebieden waar bevers voorkomen worden stromingen dan ook niet alleen gereguleerd, waardoor overstromingen minder vaak voorkomen, ze fungeren ook als opslagcapaciteit voor water, wat gunstig is bij droogte.”

Meer biodiversiteit

De aanwezigheid van bevers is ook bevorderlijk voor de biodiversiteit. Door het creëren van watergebieden worden onder meer insecten en amfibieën aangetrokken.

“Vanuit ecologisch oogpunt is herintroductie van de bever daarom een heel goed idee. Zeker in een tijd waarin veel studies aantonen dat flora en fauna in een verbijsterend hoog tempo verdwijnen uit het West-Europese landschap, met z’n intensieve landbouw.”

De dorpsbewoners zijn grote voorstanders van het plan, niet alleen om droge voeten te houden, maar ook omdat ze verwachten dat door de aanwezigheid van meer wilde dieren het toerisme zal toenemen.

uitgezette bevers
Beverburcht | Foto: Angelique Lagarde/AnimalsToday

Minister van Milieu, Voedsel en Plattelandszaken Michael Grove:

“De bever heeft een speciale plaats in de geschiedenis van Engeland. Het voorstel van het Forest of Dean is een prachtige gelegenheid om deze iconische diersoort te helpen terugkeren in het landschap waar het dier 400 jaar geleden is uitgeroeid.”

Minder kans op overstroming in Cornwall dankzij bevers

Herintroductie van bevers in het graafschap Cornwall eerder dit jaar blijkt een groot succes. Dankzij een samenwerking tussen een boer en de Cornwall Wildlife Trust werden twee bevers uitgezet bij het dorp Ladock, dat de laatste jaren veel problemen heeft ondervonden door ernstige overstromingen. Binnen twee weken zorgden de nieuwe, door de bevers gemaakte, waterwegen ervoor dat maar liefst 1000 kubieke meter water werd gestremd.

Bevers werden zo’n 400 jaar geleden uitgeroeid doordat ze bejaagd werden voor hun vacht en olie.

Bronnen:

©Animals Today Angelique Lagarde