Afval is op de allerdiepste plekken van de oceaan te vinden, zo blijkt uit nieuw wetenschappelijk onderzoek in Europa. “We wisten uit vorige projecten dat er afval in de diepzee aanwezig was, maar we hadden nooit verwacht het afval zo prominent aanwezig te vinden,” zegt professor David Van Rooij van het Renard Centre of Marine Geology aan Universiteit van Gent.

afval
Foto: U.S. Pacific Fleet via photopin cc

Wetenschappers deden in totaal 600 observaties in de Atlantische en Arctische Oceanen en vanuit de Middellandse Zee, op dieptes van 35 meter tot 4,5 kilometer. Op elke onderzochte plek werd een variatie aan afval gevonden: plastic, visserijmateriaal, glas, metaal, hout, papier en karton.

“Menselijk afval is aanwezig in alle mariene ecosystemen, van stranden tot de meest verafgelegen en diepste gedeelten van de oceanen”, verklaart professor Kerry Howell (Marine Institute van Plymouth University). “Het grootste deel van de diepzee is nog niet onderzocht en dit zijn dus onze eerste bezoeken aan vele van deze sites, maar we waren geschokt om te zien dat er al zoveel rommel daar terecht is gekomen.”

Door het onderzoek is ook te verklaren hoe plastic door de oceanen beweegt: van de kustzones, langs de continentale randen en hellingen naar de diepe oceaan.

“Submariene canyons zijn de belangrijkste verbinding tussen de ondiepe kustzones en de diepzee”, legt professor Van Rooij uit. “De canyons die het dichtste gelegen zijn nabij grote kuststeden, kunnen afval rechtstreeks kanaliseren naar waterdieptes van 4.500 meter of zelfs dieper.”

De wetenschappers uit Gent brachten de zeebodem en onderzoek van diepzeestromingen op ecosystemen in de Golf van Biskaje en de Golf van Cadiz in kaart met een sonar. Ook werden er stalen genomen met de grijparm van een onderwaterrobot, vanaf het onderzoeksschip R/V Belgica.

Bron: De Morgen ©PiepVandaag.nl Monique van Dijk Armor