De Partij voor de Dieren Noord-Holland roept alle Nederlanders op zich te verzetten tegen een nieuwe megastal in de gemeente Hollands Kroon. Megastallen zijn slecht voor de volksgezondheid, het welzijn van dieren, natuur en milieu en deze stal is om die reden al in 2009 afgewezen. Het gaat nu om het eerste deel van een kippenfabriek voor 916.000 vleeskuikens (plofkippen). De partij heeft een zienswijze gepubliceerd op haar website en hoopt dat Nederlanders deze massaal indienen.

Hollands Kroon

De Partij voor de Dieren is fel tegenstander van de bio-industrie en megastallen in het bijzonder. Zo zal dit stalsysteem kippen in 6 etages in een hal van 100 meter lang stoppen terwijl 20 dieren één vierkante meter moeten delen, zonder daglicht. Hierdoor worden de dieren hun natuurlijk gedrag ontnomen. De dieren kunnen niet scharrelen, zich terugtrekken, een dagritme opbouwen, een zandbad nemen of op stok zitten en groeien onnatuurlijk snel. Landelijk sterven er miljoenen kuikens nog voordat ze de slachtleeftijd van zes weken hebben bereikt.

In 2007 waren er plannen voor een megastal op dezelfde locatie. Meer dan 25.000 mensen tekenden toen het burgerinitiatief van de Dierenbescherming en Milieudefensie ‘Stop veefabrieken in Noord-Holland’ en Provinciale Staten nam een motie aan om deze stal niet toe te staan. Dezelfde ondernemer probeert nu met zijn broer op dezelfde plek alsnog de kippenfabriek te realiseren. De gemeente heeft in april  2013 de ontwerpvergunning verleend voor het eerste deel van dit plan. Een ieder kan tot 15 mei een zienswijze indienen.

Volgens de Partij voor de Dieren is iedereen belanghebbende bij dit plan vanwege de risico’s voor de volksgezondheid. Veel dieren bij elkaar in een stal houden vergroot het risico op nieuwe virussen, zoals de Mexicaanse griep. Daarbovenop is door het massale gebruik van antibiotica in de intensieve veehouderij resistentie ontstaan voor antibiotica. Via de lucht die de stallen uit wordt geblazen kunnen ziekmakende bacteriën en virussen zich verspreiden.

De zienswijze gaat naast dierenwelzijn en gezondheid in op strijdigheid met de ruimtelijk beleid van de provincie Noord-Holland. Deze staat geen nieuwvestiging van intensieve veehouderijen toe. Ook negeert de gemeente Hollands Kroon met deze vergunning het verzoek van de Minister om niet mee te werken aan nieuwe megastallen.
De Partij voor de Dieren heeft de zienswijze opgesteld, ondersteund door Advocatenkantoor Vos en Vennoten uit Haarlem.

Klik hier en dien de zienswijze in en help mee om deze megakippenstal te voorkomen!

Persbericht Partij voor de Dieren