Voor het eerst zullen dieren formeel erkend worden in de Britse wetgeving als wezens met gevoel en een bewustzijn. De nieuwe maatregelen van de Britse regering omvatten onder meer een stop op het vervoer van levende dieren en een verbod op de invoer van jachttrofeeën.

wezens met gevoel
VK erkent dieren wettelijk als wezens met gevoel | Foto: Ian Sane/flickr

De maatregelen

De hervormingen zullen worden ingevoerd door middel van een reeks wetsvoorstellen. Deze hebben met name betrekking op landbouwdieren en huisdieren in het Verenigd Koninkrijk. Ook zullen ze bescherming bieden voor dieren in het buitenland, door middel van onder andere een verbod op ivoor en haaienvinnen.

George Eustice, de minister van Milieu, claimt dat de maatregelen idealistisch gemotiveerd zijn:

“Wij zijn een natie van dierenliefhebbers en waren het eerste land ter wereld dat wetten inzake dierenwelzijn aannam. Ons actieplan voor dierenwelzijn zal onze belofte nakomen om de uitvoer van levende dieren te verbieden, het houden van primaten als huisdieren te verbieden en nieuwe wetten in te voeren om de smokkel van puppy’s aan te pakken. Als onafhankelijke natie kunnen we nu verder gaan dan ooit om voort te bouwen op onze uitstekende staat van dienst.”

Het actieplan omvat een nieuwe taskforce die hard op zal treden tegen diefstal van huisdieren, wat een groeiend probleem is geworden tijdens de ‘puppyboom’ in de corona gerelateerde lockdowns. Tevens zullen controversiële elektronische halsbanden die een elektrische schok afgeven om huisdieren te trainen, worden verboden. Ook zullen invoerregels worden gewijzigd om te proberen een einde te maken aan de smokkel van puppy’s.

House of Animals is op het gebied van illegale hondenhandel zeer actief in Nederland, onder andere door middel van campagnes tegen Marktplaats.

Jarenlange campagnes

Deze hervormingen zijn tot stand gekomen na langdurige campagnes van dierenrechtenorganisaties. Voor een verbod op de export van levende dieren worden bijvoorbeeld al decennialang campagnes gevoerd. Ook andere maatregelen, zoals het verplicht microchippen van katten en het verbod op het houden van primaten als huisdier, zijn al jaren in voorbereiding.

James West, senior beleidsmanager bij Compassion in World Farming, zei hierover:

“Wij dringen al lang aan op een Britse wetgeving die aandacht heeft voor het gevoel van dieren bij het formuleren en uitvoeren van beleid. Wij zijn ook zeer verheugd dat de regering heeft bevestigd dat zij wetgeving zal uitvaardigen voor een verbod op de uitvoer van levende dieren voor slacht en vetmesten, iets wat al lang had moeten gebeuren. Wij voeren hier al tientallen jaren campagne voor: het is hoog tijd dat eindelijk een einde wordt gemaakt aan deze wrede en onnodige handel.”

Kraamkooien en handelsovereenkomsten geen onderdeel

Het gebruik van kooien voor pluimvee en kraamkooien voor varkens zal echter niet worden verboden, ondanks dat campagnevoerders hier wel op hadden aangedrongen. In plaats daarvan zal het gebruik ervan worden onderzocht en zullen de landbouwers via toekomstige subsidieregelingen worden gestimuleerd om de gezondheid en het welzijn van de dieren te verbeteren. Het Verenigd Koninkrijk kent zestien miljoen zeugen en legkippen.

De regering herhaalde ook haar belofte om de nieuwe dierenwelzijnsstandaard in toekomstige handelsovereenkomsten te handhaven, maar zal deze belofte niet in wetgeving omzetten, zoals de campagnevoerders hadden gevraagd. James West:

“Het is van essentieel belang dat de regering ervoor zorgt dat deze broodnodige verbeteringen op het gebied van dierenwelzijn niet worden ondermijnd door toekomstige handelsovereenkomsten.”

Bron:

© Animalstoday.nl Meia van der Zee