Marianne Thieme heeft Kamervragen gesteld over door jagers georganiseerde ‘kraaiendagen’, waarop jagers worden uitgedaagd zoveel mogelijk levende kraaien en kauwen uit de lucht te schieten. Schutters die de meeste dieren uit de lucht schieten, worden beloond met een prijs.

kraaiendag

Kraai en kauw staan op de ‘landelijke vrijstellingslijst’, wat inhoudt dat de grondgebruiker beide diersoorten gedurende het gehele jaar op zijn gronden mag bestrijden. De vrijstelling is gegeven om belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren te voorkomen.

Dit betekent echter allerminst dat jagers wedstrijden zouden mogen organiseren om zoveel mogelijk dieren te schieten. Thieme vraagt de staatssecretaris ook of het aselect schieten van dieren in de broedtijd en de tijd waarin vogels jongen te verzorgen hebben niet in strijd is met de bedoelingen van de wetgever.

Aanleiding voor de vragen is de door Wild Beheer Eenheid Drachten georganiseerde wedstrijd op 22 maart waarop jagers zoveel mogelijk kraaien en kauwen zouden moeten doden (bijlage). Thieme vraagt de staatssecretaris de vrijstellingslijst te heroverwegen nu blijkt dat jagers voor de lol kraaien en kauwen doden, zonder dat sprake is van concrete schadebestrijding.

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over wedstrijden dieren doodschieten:

  1. Kent u de oproep “kraaiendag 2014 WBE Drachten e.o.” waarin jagers worden opgeroepen tot een wedstrijd om zoveel mogelijk kraaien en kauwen dood te schieten?
  2. Is het waar dat er op verschillende plaatsen in het land wedstrijden door jagers worden georganiseerd om zoveel mogelijk kraaien en kauwen te doden?
  3. Is het waar dat tijdens dergelijke wedstrijden geen enkele selectie plaatsvindt anders dan dat de afgeschoten dieren kraaien of kauwen moeten zijn?
  4. Deelt u de mening dat het aselect afschieten van dieren in de broedtijd afkeurenswaardig is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid een einde aan deze praktijken te maken?
  5. Is het mogelijk dat dergelijke wedstrijden ook worden georganiseerd als de vogels jongen verzorgen? Zo ja, vindt u dat wenselijk? Zo nee, wat houdt de jagers tegen?
  6. Acht u het in overeenstemming met de bedoelingen van de wetgever om beschermde dieren massaal te laten afschieten tijdens door jagers georganiseerde wedstrijden? Zo ja, waarom? Zo nee, bent u bereid dergelijke vormen van dieronvriendelijk vermaak te verbieden?
  7. Deelt u de mening dat het wedstrijdelement de selectiviteit van het afschot niet ten goede zal komen? Zo ja, bent u bereid handhavend optreden te stimuleren tijdens dergelijke evenementen wanneer blijkt dat dieren onnodig lijden of wanneer beschermde dieren slachtoffer worden? Zo nee, waarom niet?
  8. Bent u bereid de landelijke vrijstellingslijst in haar geheel te heroverwegen nu blijkt dat Wild Beheer Eenheden die misbruiken om letterlijk prijs te schieten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

Er zijn nog geen antwoorden op de Kamervragen.

Bron: Persbericht Partij voor de Dieren