Huidige veehouderij onhoudbaar, ingrijpen noodzakelijk

De SER concludeert in haar rapport ‘Versnelling duurzame veehouderij’ dat versneld ingrijpen in de huidige veehouderij noodzakelijk is. De overheid moet een krachtige regierol op zich nemen en alleen de ‘voorhoede’, naar schatting zo’n 30 procent van … [Lees meer...]

Rechtbank: Zeeland staat damhertenjacht onterecht toe

Den Haag, 3 augustus 2016 - De Partij voor de Dieren is blij met de historische uitspraak van de rechtbank dat de provincie Zeeland ten onrechte bij herhaling een ontheffing heeft verleend voor de damhertenjacht. Marianne Thieme wil dat het kabinet … [Lees meer...]

Verbod onverdoofd ritueel slachten onontkoombaar

Het convenant met de religieuze organisaties over onverdoofd ritueel slachten is mislukt. Dat liet staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken gisteren weten aan de Tweede Kamer. Vier jaar lang is er overlegd zonder enige concrete resultaten. Een … [Lees meer...]

VVD en PvdA willen minder regels jacht

Het plan van de Partij voor de Dieren (PvdD) om jagen zonder noodzaak, de zogenaamde plezierjacht, helemaal te verbieden, is gisteren besproken in de Kamer. Het gaat daarbij om afschaffing van de wildlijst waarop vijf soorten staan die vrij … [Lees meer...]

Tweede Kamer behandelt initiatiefnota plezierjacht

De Tweede Kamer behandelt vandaag en maandag de initiatiefnota van Marianne Thieme over het stoppen van de plezierjacht. In de nota van de Partij voor de Dieren staat het voorstel om het voor het plezier doden van wilde eend, haas, konijn, fazant en … [Lees meer...]

Jachtopzichter moet dubbele pet inleveren

De Partij voor de Dieren wil dat jachtopzichters niet langer tegelijk de belangen van de jager, de wetgever en de dieren behartigen. Marianne Thieme heeft hiertoe een amendement op de Wet Natuurbescherming ingediend.Jachtopzichters hebben in … [Lees meer...]

Kabinet erkent relatie dierenmishandeling en huiselijk geweld

Dierenmishandeling integraal onderdeel huiselijkgeweldcampagne De relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld zal dit jaar worden meegenomen in de voorlichtingscampagne over huiselijk geweld. Dit heeft het kabinet in haar … [Lees meer...]

Kamerleden ontvangen petitie tegen zwanendriften

In aanwezigheid van Kamerleden van verschillende partijen ontving voorzitter Roos Vermeij van de vaste commissie Economische Zaken ruim 16.700 handtekeningen uit handen van de werkgroep 'Stop het Zwanendriften'. Naast de handtekeningen ontvingen … [Lees meer...]

Nederland gaat zich inzetten voor verbod op angorawol

Op aandringen van de Partij voor de Dieren gaat Nederland zich inzetten voor een Europees importverbod op angorawol. Staatssecretaris Dijksma ontraadde de motie die Marianne Thieme had ingediend. Een Kamermeerderheid negeerde echter het advies van de … [Lees meer...]

Meliefje Meliefje: unieke verhalenbundel voor goed dierendoel

Schrijven en dierenliefde gaan vaak hand in hand. Dat blijkt maar weer uit de vele - ook bekende - auteurs die belangeloos een bijdrage hebben geleverd aan de verhalenbundel Meliefje, Meliefje wat wil je nog meer. Alle opbrengsten uit de verkoop van … [Lees meer...]

Toezegging Dijksma aan PvdD: Nederland spreekt Roemenië aan op massadoding zwerfhonden

De Nederlandse regering gaat de Roemeense autoriteiten aanspreken op het zwerfhondenbeleid in Roemenië. Dat heeft staatssecretaris Dijksma vandaag laten weten in haar antwoord op Kamervragen van Marianne Thieme. Een nieuwe wet leidt momenteel tot het … [Lees meer...]

Marianne Thieme: levenslang houdverbod na verwaarlozing landbouwdieren

Veehouders die structureel de wet overtreden door dieren te verwaarlozen moeten een levenslang verbod krijgen op het houden van dieren. Dat vindt de Partij voor de Dieren. Marianne Thieme heeft Kamervragen gesteld over de toenemende verwaarlozing van … [Lees meer...]

Bijeenkomst in Tweede Kamer over beheer dieren in het wild

De Partij voor de Dieren houdt op woensdag 9 april een openbare bijeenkomst in de Tweede Kamer naar aanleiding van de Groot Wild Enquête van Natuurmonumenten, waaruit blijkt dat er een meerderheid is voor natuurlijke populaties in plaats van bejaging … [Lees meer...]