Het plan van de Partij voor de Dieren (PvdD) om jagen zonder noodzaak, de zogenaamde plezierjacht, helemaal te verbieden, is gisteren besproken in de Kamer. Het gaat daarbij om afschaffing van de wildlijst waarop vijf soorten staan die vrij bejaagbaar zijn: haas, konijn, fazant, wilde eend en houtduif. Van deze dieren worden er meer dan een miljoen per jaar gedood door jagers en een onbekend aantal niet-dodelijk getroffen, zonder dat er enige noodzaak voor is.

minder regels jacht
Foto: Wikimedia Commons

De hoop was gevestigd op de PvdA omdat zij dit onderwerp hebben opgenomen in hun verkiezingsprogramma.

Marianne Thieme zei hier gisteren nog over:

“Vandaag is een belangrijke dag voor de positie van in het wild levende dieren. In het regeerakkoord is er niets over vastgelegd zodat sprake is van een ‘vrije kwestie’. De sleutel ligt bij de Partij van de Arbeid. Maakt zij haar verkiezingsbeloften waar, dan is er een ruime Kamermeerderheid om te komen tot betere bescherming van flora en fauna.”

Helaas heeft de PvdA nu aangegeven net als de VVD van mening te zijn dat jagers voortaan in overleg met natuurorganisaties moeten bepalen hoeveel dieren er in een bepaald gebied mogen worden afgeschoten. Tweede Kamerleden Henk Leenders (PvdA) en Rudmer Heerema (VVD) vinden dat deze aanpak veel regels en bureaucratie zullen schelen.

Het nieuwe voorstel van PvdA en VVD werd gedaan tijdens het overleg over de natuurbeschermingswet met staatssecretaris Sharon Dijksma. Dijksma heeft eerder een plan neergelegd dat de jacht in ieder geval lastiger zou maken maar geen totaalverbod zou inhouden. Jagers zouden vooraf moeten aangeven hoeveel dieren er ’teveel’ zouden zijn en dus zullen worden afgeschoten.

Bij het voorstel van PvdA en de VVD hoeven de jagers zelfs pas achteraf te rapporteren.

Bron: NU.nl ©PiepVandaag.nl