Tag: wilde eend

krakeend
Binnenland, Kort, Weetjes

Weetjes: De krakeend doet het beter 

“De krakeend komt in natuurgebieden tegenwoordig vaker voor dan onze eigen wilde eend.” Dit lees je de afgelopen jaren steeds vaker, zoals in het Algemeen Dagblad en bij de Vogelbescherming. Wat is er aan de hand? Raken we de wilde eend werkelijk kwijt? En wie…

Wilde eenden op het ijs - Jachtverbod
Nieuws

Jachtverbod watervogels Zuid-Holland 

Vanaf vandaag mag er vanwege de winterse omstandigheden in Zuid-Holland niet meer gejaagd worden op een aantal watervogelsoorten. De wilde eend, kolgans, grauwe gans, knobbelzwaan, smient en meerkoet mogen niet meer geschoten worden. Dit is het besluit van de Gedeputeerde Staten van de provincie en…