Vanaf vandaag mag er vanwege de winterse omstandigheden in Zuid-Holland niet meer gejaagd worden op een aantal watervogelsoorten.

Wilde eenden op het ijs - Jachtverbod
Wilde eenden op het ijs

De wilde eend, kolgans, grauwe gans, knobbelzwaan, smient en meerkoet mogen niet meer geschoten worden. Dit is het besluit van de Gedeputeerde Staten van de provincie en zij hebben zich daarbij laten adviseren door het Faunafonds, de Faunabeheereenheid Zuid-Holland en de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, die allen voor het jachtverbod zijn.

De conditie van de dieren heeft veel te lijden onder de barre omstandigheden van aanhoudende vorst en de verwachtingen zijn dat het winterweer nog geruime tijd aanhoudt. Door de bevroren wateren is het beschikbare voedsel voor watervogels teruggelopen. Ook voorgaande jaren stelde de provincie dergelijk jachtverbod in.

Bron: Nieuweoogst.nu ©PiepVandaag.nl