Kort geding tegen Zuid-Holland om marteldood van knobbelzwanen

Ondanks publieke verontwaardiging heeft de provincie Zuid-Holland in september het Faunabeheerplan knobbelzwanen 2018-2024 goedgekeurd. Hierin wordt onder meer toegestaan dat er op zwanen gejaagd mag worden met honden, roofvogels, in het donker en … [Lees meer...]

Protest in Hoeksche Waard bij start jachtseizoen

Zo’n 140 activisten demonstreerden dit weekend tegen de opening van het jachtseizoen in de Hoeksche Waard in Zuid-Holland. Vanaf 15 oktober mag er in Nederland weer gejaagd worden op hazen, fazanten en houtduiven. Konijnen en wilde eenden mogen al … [Lees meer...]

Ingezonden brief: Pleidooi voor de grauwe gans

De grauwe gans was als broedvogel nagenoeg verdwenen door het ontginnen van moerassen en door bejaging. In 1970 zijn grauwe ganzen weer opnieuw uitgezet en met succes, mede door de Oostvaardersplassen. De grauwe gans is een grazer en hoort thuis in … [Lees meer...]

Levende lokdieren ingezet tijdens de jacht (petitie)

In Zuid-Holland worden levende ganzen ingezet als lokmiddel tijdens de jacht. De dieren trekken overvliegende soortgenoten aan, die vervolgens worden neergeschoten. Dit blijkt uit beelden die Animal Rights recentelijk in de Hoeksche Waard heeft … [Lees meer...]

Caring Vets tegen nietsontziende zwanendoding Zuid-Holland

Naast ganzen worden ook zwanen in ons land beschouwd als schadelijk. De provincie Zuid-Holland is nu van plan om absurde maatregelen toe te staan tegen knobbelzwanen, zoals jagen in het donker, jacht met behulp van roofvogels en honden en het doden … [Lees meer...]

Eend de dupe van uit de hand gelopen burenruzie

Een burenruzie over eenden is in de Zuid-Hollandse plaats Hoeksche Waard zo uit de hand gelopen dat de poten van een van de eenden werd vastgebonden met een tie wrap door de buurman van de eendeneigenaar.Over de specifieke aanleiding van de … [Lees meer...]

Organisaties vragen Zuid-Holland afschot smienten af te keuren

Samen met 27 andere natuurorganisaties roept de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Provinciale Staten middels een brief op om de plannen voor het afschot van maximaal 6.500 smienten per jaar niet goed te keuren. De organisaties vrezen dat dit … [Lees meer...]

André de Baerdemaeker: Zuid-Hollandse roeken worden niet beschoten

Roeken houden van gezelligheid. Als je één roek ziet, duurt het nooit lang voordat je er nog één ziet. Het zijn echte groepsdieren die langdurige relaties en vriendschappen onderhouden en het liefst in groepsverband bezig zijn. Het is dus niet … [Lees meer...]

Roek in Zuid-Holland door rechter beschermd

De Rechtbank Den Haag heeft op verzoek van De Faunabescherming de ontheffing voor het doden van roeken in Zuid-Holland vernietigd. De ontheffing voldeed niet aan de vereisten van de wet.Geen belangrijke schade In april 2016 verleende de … [Lees meer...]

Zwanendief actief bij Alphen aan de Rijn

In de regio Alphen aan de Rijn zijn opnieuw zwanen verdwenen. Eerder al werden er in Alphen en Hazerswoude zwanen meegenomen. Nu werden er in Boskoop vijf en in nieuwkoop zeven zwanen gestolen, zo meldt Ginet Groep van de … [Lees meer...]

‘Nieuwkoopse’ otters nog steeds onbeschermd (petitie)

In de Nieuwkoopse Plassen in Zuid-Holland dook in 2014 de eerste otter na 40 jaar van afwezigheid weer op. Voor deze otters – evenals in de rest van Nederland – is het verkeer de grootste doodsoorzaak. Direct na zijn terugkeer in het gebied pleitten … [Lees meer...]

Geen zwanenplaag Groene Hart als jacht stopt

Voorstanders van de zwanenjacht in Zuid-Holland gebruiken vaak het argument dat de zwanen ‘beheerd’ worden. Gebeurt dat niet dan vormen ze een plaag die veel schade aan gras en landbouwgewassen aanricht. Maar uit een lang uitgesteld onderzoek van … [Lees meer...]

Saskia van Rooy doet aangifte tegen burgemeester Bruinsma

Het Algemeen Dagblad publiceerde op 9 maart 2016 het artikel ‘Bruinsma is pro-jagers’. In dit artikel legt burgemeester Tjerk Bruinsma van de gemeente Krimpenerwaard verklaringen af over de vermeende ‘werkwijze’ van dierenarts Saskia Van Rooy, die … [Lees meer...]