Jagers in Zuid-Holland mogen niet langer ‘s nachts met kunstlicht en nachtkijkers vossen en konijnen schieten. De rechtbank in Den Haag heeft twee besluiten van de provincie vernietigd. Volgens de rechter ontbreekt een deugdelijke motivering voor de nachtelijke jacht en zijn de besluiten onvoldoende zorgvuldig tot stand gekomen.

einde nachtelijke jacht in Zuid-Holland op vossen en konijnen
Einde nachtelijke jacht in Zuid-Holland op vossen en konijnen | Foto: publiek domein

De toestemmingen golden tot en met 2023 maar zijn nu niet meer geldig. Dierenrechtenorganisaties Fauna4Life en Animal Rights zijn opgetogen, zo laten ze in een persbericht weten:

“Wij zijn ontzettend blij met deze besluiten. Vossen en konijnen hoeven in ieder geval ’s nachts niet meer voor hun leven te vrezen. Deze dieren verdienen rust en ruimte in plaats van nachtelijke klopjachten.”

Einde nachtelijke jacht

De provincie Zuid-Holland stond naast de landelijke bestrijding overdag ook nachtelijk afschot toe. De toestemming is verleend voor een groot deel van de provincie en verschillende Natura 2000-gebieden. Volgens de provincie is de bestrijding van vossen in deze gebieden nodig om weidevogels en bodembroedende vogels te beschermen tegen predatie van vossen. Jessica Smit van Animal Rights:

“Dit is een mooie overwinning, want sinds er ‘s nachts mag worden bestreden is het afschot van zowel vossen als konijnen bijna verdubbeld. Het gaat om heel wat extra dierenleed.”

Er werden er in 2019 overdag 152 vossen en ’s nachts 136 vossen afgeschoten. Ook zijn er in 2019 maar liefst 16.331 konijnen gedood. In 2018 ging het om 8.710 konijnen.

einde nachtelijke jacht in Zuid-Holland op vossen en konijnen
In 2019 werden 16.331 konijnen gedood, tegen 8.710 in 2018 | Foto: publiek domein

Vos als zondebok

De vos wordt vaak aangewezen als de grootste predator van weidevogels. Door deze veronderstelling wordt er in heel Nederland intensief op vossen gejaagd, met als excuus het bewaren van het evenwicht in de natuur of het beschermen van weidevogels. Pauline de Jong van Fauna4Life:

“De vos wordt aangewezen als zondebok, maar er is in Zuid-Holland geen enkel onderzoek dat aantoont dat de vos een gevaar vormt voor bodembroedende vogels. Weidevogels staan vooral onder druk door de intensivering van de landbouw en de afname van geschikte leefgebieden.”

De organisaties maken zich ernstig zorgen over het gemak waarmee provincies ontheffingen verlenen:

“Zowel konijnen als vossen zijn beschermd. Als een provincie wettelijke regels niet goed toepast, is de bescherming van dieren afhankelijk van particuliere organisaties om dit aan de rechter voor te leggen. Dat kan niet de bedoeling zijn.”

 

De besluiten van de provincie om de nachtelijke jacht op vossen en konijnen toe te staan zijn vernietigd. De provincie kan in hoger beroep bij de Raad van State of een nieuw besluit nemen. Bij een nieuw besluit moeten de uitspraken van de rechter in acht worden genomen.

Bron: