89 procent van de Europeanen is voorstander van een kooiverbod voor individuele dieren in de veehouderij, zo blijkt uit de nieuwste Eurobarometer, de officiële opiniepeiling van de Europese Commissie die vorige week gepubliceerd is. In Nederland is 84 procent voor een verbod. De peiling toont ook aan dat 84 procent van de ondervraagde Europeanen wil dat het welzijn van dieren in de veehouderij in hun land beter wordt beschermd.

Europeanen
Europeanen willen juridische stappen tegen EU om beloofd kooiverbod | Foto: CIWF

Ondanks deze overweldigende steun heeft de Europese Commissie verzuimd haar beloofde wetsvoorstellen voor een kooiverbod te publiceren. In reactie hierop heeft het burgercomité, dat in 2018 het succesvolle Europese burgerinitiatief ‘End the Cage Age – Stop de kooien’ gesteund door Compassion in World Farming startte, nu laten weten juridische stappen te overwegen om het verzuim van de Commissie aan te pakken.

Burgercomité Europeanen

De zeven burgers zijn afkomstig uit heel Europa (Frankrijk, Griekenland, Duitsland, Italië, Polen, Nederland en Tsjechië) en het burgerinitiatief (een democratisch instrument gericht op het vergroten van de betrokkenheid van burgers bij EU-zaken) werd ondertekend door 1,4 miljoen burgers. Dit volgde op een campagne van 170 Europese NGO’s, gecoördineerd door Compassion in World Farming1. Het initiatief zorgde voor een unieke toezegging van de Europese Commissie om een einde te maken aan het gebruik van kooien in de veehouderij. Nu niet aan deze belofte lijkt te worden voldaan, staat de geloofwaardigheid van de Europese democratie op de tocht.

De beloofde dierenwelzijnswetten om een einde te maken aan het gebruik van in kooien zouden in september klaar moeten zijn. Het zou onderdeel zijn van een uitgebreid wetgevingspakket voor beter dierenwelzijn. Na vele gemiste kansen in de afgelopen weken is de Commissie er dinsdag opnieuw niet in geslaagd om het beloofde voorstel te leveren toen zij haar geplande werkprogramma bekendmaakte.

Succes burgerinitiatief Stop de kooien gevierd in Brussel

Geert Laugs, directeur van CIWF Nederland en Nederlands lid van het burgercomité:

“We zijn erg blij met de publicatie van de laatste officiële EU-peiling over dierenwelzijn, omdat het laat zien wat algemeen bekend is: Europeanen geven veel om dieren en negen van de tien steunen een verbod op kooien. En dit verbod wordt gesteund door een overweldigende 84% van de Nederlanders. Terwijl de Commissie beloftes deed aan de 1,4 miljoen burgers die het Europees burgerinitiatief steunden, lijkt voorzitter Von der Leyen nu te luisteren naar de lobby van Big Agri in plaats van de wensen van miljoenen Europese burgers in te willigen. Wij geloven dat het wetsvoorstel om kooien te verbieden klaar is en dat er geen goede reden is voor verder uitstel. Daarom overweegt het burgercomité juridische stappen voor en steunt Compassion in World Farming dit. De Commissie moet nu haar beloften aan de Europese burgers waarmaken!”

De Eurobarometer-enquête toonde ook aan dat:

  • 94 procent van de Europeanen gelooft dat dieren een aangepaste omgeving nodig hebben die aan hun behoeften voldoet. Dit werd gesteund door 97 procent van de ondervraagden in Nederland,
  • 89 procent van de Europeanen vindt dat de EU een einde moet maken aan verminkingen. 95 procent van de ondervraagden in Nederland vindt dat ook.
  • Meer dan de helft van de ondervraagde Europeanen (60 procent) is ook bereid meer te betalen voor diervriendelijkere producten. In Nederland is dat zelfs 87 procent.

In de Europese veehouderij brengen elk jaar nog steeds ongeveer 300 miljoen dieren hun hele of een deel van hun leven door in kooien. Dit veroorzaakt veel dierenleed. Legkippen en konijnen worden bijvoorbeeld opgesloten in ruimtes ter grootte van een A4-tje. Volwassen vrouwelijke varkens moeten bijna de helft van het jaar doorbrengen tussen stangen, waarin ze zich niet eens kunnen omdraaien.

Bron:

©AnimalsToday.nl