Uit verontrustend onderzoek van de London Zoological Society (LZS), in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds (WNF), blijkt het met de dierenpopulatie nog slechter te gaan dan steeds gedacht. Volgens de Living Planet Index is het aantal zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën en vissen met gemiddeld 52% gedaald. Met de zoetwatersoorten gaat het nog slechter: hun aantal is zelfs met 76% afgenomen.

gehalveerd
Siberische tijger | Foto: Tambako the Jaguar via Compfight cc

De methodologie om het gemiddeld aantal dierensoorten te tellen is de laatste twee jaar sterk verbeterd.

“De manier waarop wij onze gegevens gebruiken is meer gesofisticeerd. Het resultaat van die verbeterde meetmethode schetst echter een nog dramatischer beeld. De vorige meting suggereerde een daling van ‘slechts’ dertig procent. Als wij de nieuwe methode toepassen op onze gegevens van 2008, zien we dat de zaken aanzienlijk slechter staan dan wij toen dachten. Er is een duidelijke langetermijntrend in de daling van de diersoorten”, aldus een woordvoerder van ZSL.

De menselijke invloed op de natuur is immens: oceanen worden leeggevist, de bomengroei kan het rooitempo niet bijhouden, er wordt meer water uit de rivieren gehaald dan regen opnieuw kan aanvullen, er wordt te veel koolstofdioxide uitgestoten et cetera. In bepaalde streken is de afname extreem ernstig. Zo is de leeuwenpopulatie in Ghana met 90% gedaald en is, door het kappen van regenwouden, het aantal bosolifanten in West-Afrika gedaald tot slechts 6 à 7% van de populatie in het verleden. Van de tijgers zijn nog slechts 3.000 dieren over, terwijl dat er honderd jaar geleden nog 100.000 waren.

Door de enorme menselijke consumptie wordt de biodiversiteit bedreigd. Ook klimaatverandering baart grote zorgen. Toch is er een sprankeltje hoop. Diverse projecten ter behoud van diersoorten zijn succesvol, zoals het International Gorilla Conservation Programme in Rwanda, Congo en Oeganda.

Bron: De Morgen ©PiepVandaag.nl Walter Eijndhoven