Zoekresultaten voor: biodiversiteit

VN: Wereldwijd verlies van biodiversiteit wordt onze ondergang

Hoe de mensheid nu met de natuur omgaat moet veranderen. Anders zal de mens de eerste soort zijn die zijn eigen uitsterven in gang zet, waarschuwt chef biodiversiteit Christina Pasca Palmer van de Verenigde Naties.Biodiversiteit neemt … [Lees meer...]

Karen’s blog: Jagersvereniging geeft geen barst om milieu, dierenwelzijn of biodiversiteit

‘Jagersvereniging is in beroep gegaan tegen de beslissing op bezwaarschrift van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant.’ Toen ik dit las dacht ik dat het zou gaan om een zaak tegen de Jagersvereniging, waarin deze jagende mensen die er … [Lees meer...]

Unieke biodiversiteit Filippijns eiland

Behalve dat Luzon het grootste eiland is van de Filippijnen, is het ook een zeer bijzonder eiland. Van alle plekken in de wereld heeft het namelijk de grootste diversiteit van unieke niet-vliegende zoogdieren.Wetenschappers uit zowel Amerika … [Lees meer...]

Leeuwen slachtoffer nieuw biodiversiteitsplan Zuid-Afrika

De regering van Zuid-Afrika heeft een nieuw biodiversiteitsplan voor leeuwen gepresenteerd; het Biodiversity Management Plan (BMP). Hierin staat beschreven wat deze dieren komende jaren te wachten staat in het land. Volgens Stichting SPOTS gaat het … [Lees meer...]

Wereld loopt achter op biodiversiteitsplan 2020

Om alle gestelde doelen met betrekking tot bescherming van de biodiversiteit zoals deze gepland zijn voor 2020 te kunnen halen, manen de Verenigde Naties de internationale gemeenschap tot meer inspanningen en actie.Een tussentijds rapport … [Lees meer...]

Gebruik stikstof veroorzaakt biodiversiteitsverlies

Een van de belangrijkste veroorzakers van het verlies aan plant-en diersoorten is, naast klimaatverandering en ontbossing, de effecten van stikstof in het milieu. Omdat stikstof een vrij onbekende bedreiging is voor de biodiversiteit op aarde, wil … [Lees meer...]

Nieuw partnerschap helpt landen met biodiversiteit

Eenentwintig internationale organisaties verenigen zich om het verlies van dier- en plantensoorten tegen te gaan. Hiermee hopen zij de wereldwijde biodiversiteitsdoelstelling voor 2020 dichterbij te brengen. Deze doelstelling, de zogenoemde … [Lees meer...]

Dramatische afname biodiversiteit bij opwarming van meer dan 2 graden Celsius

Meer dan de helft van alle veelvoorkomende plantensoorten en een derde van de diersoorten zouden kunnen verdwijnen door verlies van leefgebied onder invloed van klimaatverandering.Onderzoek gepubliceerd in Nature Climate Change suggereert dat … [Lees meer...]

Subsidie voor biodiversiteit

Vanaf vandaag kunnen bedrijven subsidie aanvragen om hun milieudruk te verminderen. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) stelt in totaal 2,5 miljoen euro beschikbaar voor bedrijven die “het behoud en duurzaam gebruik … [Lees meer...]

Watervogels zorgen voor meer biodiversiteit

Casper van Leeuwen van het Nederlands instituut voor ecologie onderzocht hoe watervogels zorgen voor meer biodiversiteit. De onderzoeker van het NIOO-KNAW promoveerde woensdag 27 juni in Nijmegen.Het was al langer bekend dat vogels die zaden … [Lees meer...]

Voedselproductie onder druk door verlies aan biodiversiteit

De golf uitstervende planten en dieren zet de wereldwijde productie van voedsel onder druk. Door het verdwijnen van wilde varianten komt de veredeling van landbouwgewassen in gevaar. Boeren hebben daarnaast last van het uitsterven van insecten, … [Lees meer...]

Wereldregeringen richten Biodiversiteit Panel op

Wetenschappers uit meer dan 90 landen verenigen zich in een onafhankelijk panel, om recente onderzoeken over de staat van de kwetsbare ecosystemen van de aarde te beoordelen.Deze beslissing is in april genomen in Panama City, na jarenlang … [Lees meer...]

Roofdieren vergroten biodiversiteit

Uit een onderzoek uit het tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences is gebleken dat door de aanwezigheid van roofdieren de biodiversiteit wordt gestimuleerd.In het onderzoek werden twee verschillende soorten kevers bij … [Lees meer...]