Een groep Britse onderzoekers heeft voor het eerst met inzet van AI-bestuurde camera’s en microfoons onderzoek gedaan naar in het wild levende zoogdieren en vogels in dit land. De resultaten zijn zo veelbelovend dat men hoopt met behulp van kunstmatige intelligentie de snel dalende biodiversiteit gerichter aan te kunnen pakken.

AI
Britse biodiversiteit onderzocht met AI-camera’s en lenzen | Foto (illustratief): publiek domein

Onderzoekers van de Zoological Society of London (ZSL) werkten samen met Network Rail aan dit onderzoek. Ze kozen voor drie locaties om het AI-robotsysteem te testen: Barnes, Twickenham en Lewisham in Londen. Hiervoor maakten ze gebruik van het land naast het spoor. Deze drie stukken land zijn omheind om mensen van het spoor af te houden en worden sporadisch bezocht door Network Rail werknemers. Dit zorgde voor een ideaal gebied om het AI-robotsysteem uit te testen.

Vlaamse mezen
Vogels werden herkend zonder tussenkomst van de mens | Foto: publiek domein

Onderzoek door robots

Het AI-robotsysteem heeft geluiden en beelden opgenomen van zoogdiersoorten en vogels in deze gebieden. De aangesloten computers identificeerden de verschillende soorten en konden hun verblijfplekken exact aantonen. De verschillende vogels werden herkend aan hun zang en geluid.

Egels herkend door analyse van beelden | Foto: publiek domein

De vossen, herten, egels en vleermuizen werden herkend door AI analyse van beelden. Hier kwam geen mens aan te pas. Anthony Dancer, een natuurbehoud specialist van de Zoological Society of London (ZSL):

“Het cruciale en unieke punt is de grootschaligheid van dit onderzoek. We hebben tienduizenden databestanden en duizenden uren audio opgenomen in deze test locaties en hebben hieruit veel verschillende dieren kunnen identificeren. Met menselijke observanten alleen was ons dit nooit gelukt. De inzet van AI heeft dit mogelijk gemaakt.”

.

Gewone dwergvleermuis tegen muur | Foto: Égoïté/Wikimedia

Het AI-robotsysteem identificeerde onder andere zes verschillende soorten vleermuizen, waaronder de veelvoorkomende gewone dwergvleermuis. Vleermuizen gebruiken vaak de spelonken onder spoorbruggen als kraamverblijf. Door middel van AI konden de onderzoekers de exacte locaties aanwijzen van de kraamkolonies. Neil Strong, strategisch manager voor biodiversiteit bij Network Rail:

“Kijk bijvoorbeeld ook naar de zwartkop, merel en koolmees. Deze drie soorten hebben een gezonde leefomgeving nodig – met volop bessen en nootjes – en deze drie werden allemaal geïdentificeerd door ons AI systeem op onze drie testlocaties. Dat is veelbelovend en geeft ons een benchmark voor toekomstige biodiversiteitsonderzoeken.”

.

Beperking bejaagde diersoorten in Gelderland
Jonge vos kijkt in de lens | Foto: publiek domein

Anthony Dancer ziet toekomst voor meer onderzoek waarbij AI een rol speelt:

“Nu we hebben laten zien wat deze technologie kan doen in deze testgebieden, kunnen we uitbreiden naar andere locaties.”

Network Rail bezit meer dan 52.000 hectare land en veel van deze gebieden spelen al een belangrijke rol in het beschermen van de biodiversiteit in Groot-Brittannië. ZSL en Network Rail zijn van plan hun onderzoek met het AI-Robotsysteem uit te breiden naar andere gebieden, waaronder Chobham in Surrey en New Forrest.

Inzet AI cruciaal ter bescherming biodiversiteit

Alhoewel de onderzoekers positief waren verrast door de aanwezigheid van de vele verschillende diersoorten in Londen, was dat niet de insteek van dit project. Het doel is om te laten zien dat AI-technologie, met gebruik van beeld en geluid, effectief kan worden ingezet om grootschalig onderzoek te doen naar diersoorten in heel Groot Brittannië. Hiermee kan worden aangetoond hoe de verschillende soorten reageren op klimaatverandering en hoe hun leefomgeving moet worden gemanaged met als doel ze te beschermen.

Britse biodiversiteit onderzocht met AI
Na Barnes, Twickenham en Lewisham (Londen) ook Chobham (Surrey) en New Forrest | Foto: publiek domein

De onderzoekers zien de inzet van AI als cruciaal om de biodiversiteit te beschermen terwijl het klimaat blijft opwarmen. Hiervoor is constant onderzoek nodig en dit vraagt om het opnemen, verzamelen en analyseren van tienduizenden databestanden en honderden duizend beelden. Realistisch gezien kan alleen een computer dit voor ons doen.

Bron:

Alternatieve kraamkamer voor dwergvleermuizen succes

©AnimalsToday.nl Mariska van Geelen