Een van de belangrijkste veroorzakers van het verlies aan plant-en diersoorten is, naast klimaatverandering en ontbossing, de effecten van stikstof in het milieu. Omdat stikstof een vrij onbekende bedreiging is voor de biodiversiteit op aarde, wil het Wereld Natuur Fonds (WNF) meer inzicht verkrijgen in de effecten van stikstof op de belangrijkste natuurgebieden op aarde, zoals de Amazone.

Amazone stikstof
Amazone | Foto: CIFOR via Compfight cc

Door de landbouw komt stikstof via grootschalige toepassing van kunst-en dierlijke mest in het milieu terecht. Mondiaal gaat gemiddeld de helft van het stikstof verloren door inefficiënt gebruik, waardoor bodem, water en lucht vervuild raken. Door de hoge concentratie van stikstof in het zeewater bij Australië wordt nu het Great Barrier Reef bedreigd. Ook in Nederland bedreigt een overmatig stikstofgebruik het herstel van de Nederlandse natuur.

De laatste veertig jaar is de wereldwijde soortenrijkdom met dertig procent gedaald. Het WNF probeert nu een oplossing te vinden om overmatig stikstofgebruik aan te pakken. Johan van der Gronden, directeur WNF:

“Het zorgwekkende tempo van verlies aan biodiversiteit laat zien dat wij mondiaal op alle fronten moeten werken aan duurzame oplossingen voor energie en voedsel. Het wetenschappelijk onderzoek van Jan Willem Erisman, hoogleraar Integrale Stikstofstudies en directeur van het Louis Bolk Instituut, zal ons meer inzicht geven in hoe wij de sterke achteruitgang van dier- en plantsoorten in de rijkste natuurgebieden in de wereld en ook in Nederland een halt kunnen toeroepen”.

Erisman:

“De negatieve effecten van stikstof op het milieu en de biodiversiteit zijn enorm. Dat beseffen wij pas sinds kort. De grote uitdaging wordt om voldoende voedsel voor de groeiende wereldbevolking te verbouwen met zo min mogelijk stikstofbelasting. Wij weten dat er veel stikstof onnodig verloren gaat. Het verminderen van van stikstofverliezen is broodnodig”.

Bron: WNF.nl ©PiepVandaag.nl Walter Eijndhoven