Dieren, natuur, milieu en klimaat hebben zwaar geleden onder het regime van de inmiddels weggestemde Amerikaanse president Trump. Diens opvolger Joe Biden heeft echter al hoopvolle signalen afgegeven, onder meer door zo snel mogelijk weer aan te sluiten bij het klimaatakkoord van Parijs. Ook wordt verwacht dat beschermde diersoorten onder president Biden een betere toekomst tegemoet gaan.

president Joe Biden
Nieuwe hoop voor de gevlekte bosuil (Strix occidentalis) | Foto: Ilya Katsnelson/Wikipedia

Afgelopen weekend werd Joe Biden verkozen om de 46ste president van de Verenigde Staten te worden. Hoewel Donald Trump zich nu nog ophoudt in het Witte Huis, zal het vanaf 20 januari 2021 Biden zijn beurt zijn. Veel milieuactivisten en natuurbeschermers koesteren de hoop dat dieren onder zijn bewind beter beschermd zullen worden.
.

Grijze wolf verliest beschermde status in VS

.
Hoewel Biden tijdens de campagne weinig losliet over wat zijn regering gaat doen aan het beschermen van dieren, is het duidelijk dat hij veel van Trump zijn beleid wil gaan terugdraaien. Beleid waarvan beargumenteerd kan worden dat dit een dramatisch effect heeft op het milieu. Voor veel wijzigingen is Biden afhankelijk van de overwegend Republikeinse senaat, maar de decreten kunnen vrijwel direct ongedaan gemaakt worden. De belangrijkste hiervan is het vertrek van de VS uit het klimaatakkoord van Parijs. Daarnaast wil hij diverse andere milieumaatregelen herzien, die onder andere het winnen van olie in natuurparken toestaan.

Joe Biden
Trump vond het prima dat er naar olie werd geboord in natuurparken | Foto: publiek domein

Biden biedt nieuwe hoop

Er zijn veel meer zaken die Biden zou kunnen doen om de kwaliteit van het milieu en het welzijn van dieren te verbeteren. Zo wilde Trump dat bij het handhaven van de Endangered Species Act economische overwegingen werden meegenomen, met als gevolg dat bedreigde dieren niet automatisch beschermd worden – wat voorbijgaat aan het doel van de wet. Biden heeft hier in augustus over gezegd:

“In een tijd waarin klimaatverandering onze planeet tot het uiterste drijft, moeten wij onze bescherming versterken – niet verzwakken.”

Als senator van Delaware stemde Biden in 1973 ook voor de oorspronkelijke Endangered Species Act.
.

Trump weigert bescherming voor 25 Amerikaanse diersoorten

.
Joe Biden heeft zich ook ingezet voor het beschermen van bedreigde diersoorten tijdens de Obama administratie. Zo werd een plan om de gevlekte bosuil te beschermen aangescherpt, nadat deze soort onder president George W. Bush in gevaar was gebracht. Kirsten Boyles, advocaat namens de non-profit Earthjustice.:

“Elke regering die gelooft in wetenschap, het enorme gevaar van klimaatverandering en die zich al heeft uitgesproken over hoe wij bescherming voor bedreigde dieren moeten versterken zal goed zijn voor wildlife.”

Trump leek er echter de afgelopen 4 jaar vooral plezier aan te beleven om het lijden van allerhande dieren (en mensen) te negeren en zelfs te vergroten.
.

Trump verwerpt quotum bijvangst zeeschildpadden en walvissen

.
Tot slot besloot Trump ‘unintentional killing’ – waarbij dieren overlijden als gevolg van bijvoorbeeld pesticiden of industriële vervuiling – niet langer te beboeten. Dit geldt ook voor diverse wanpraktijken in de bio-industrie, waardoor verschillende soorten vee bruut behandeld zijn onder zijn bewind. Door hier strenger op te handhaven zou een hoop onnodige sterfte voorkomen kunnen worden. De hoop is dat Biden zowel zijn voorgenomen acties als verlengden daarvan kan en zal uitvoeren tijdens zijn ambtstermijn.

Bronnen:

Trump laat paarden verder lijden

.
©AnimalsToday.nl Juliëtte Ronteltap