Een quotum voor bijvangst van zeeschildpadden en walvissen die verstrikt raken in de netten van commerciële vissers is door de regering Trump verworpen. Het betrof een beslissing van Obama uit 2016, om visvangst verder te verbieden wanneer het maximum aan bijvangst was bereikt.

bijvangst
Beperkende maatregelen voor bijvangst ingetrokken | Foto: Pixabay

Het gaat om maatregelen die bedoeld waren om voor de Amerikaanse westkust de bijvangst van vijf soorten zeezoogdieren en vier schildpaddensoorten te beperken. Zodra een vastgesteld aantal van hen in de netten van vissers verstrikt was geraakt moest de visserij voor de rest van het seizoen gestaakt worden, en mogelijk zelfs langer.

Verworpen
De federale overheidsinstelling National Marine Fisheries Service (NMFS) was al tot de conclusie gekomen dat de in 2016 ingestelde maatregelen ter bescherming van de zeedieren niet nageleefd werden:

“Na analyse van de effecten van deze maatregel is de NMFS tot de conclusie gekomen dat de voorgestelde veranderingen op dit moment niet van kracht zijn.”

Begin deze week werden de voorstellen definitief verworpen, wat inhoudt dat de Amerikaanse commerciële visserij geen rekening meer hoeft te houden met de bijvangst van zeeschildpadden en walvisachtigen. Wereldwijd worden jaarlijks miljoenen zeedieren het slachtoffer van overbevissing en bijvangst. Ook haaien lijden ernstig door de intensieve visserij.

bijvangst
Intensieve visserij | Foto: publiek domein

Winstbejag
Hiermee groeit de lijst met natuur-, milieu- en dieronvriendelijke beslissingen van Trump, die bij iedere maatregel maar één afweging heeft: er moet (meer) geld verdiend worden. Alleen het resultaat op de korte termijn telt, en natuurbeschermende maatregelen mogen het winstbejag niet in de weg staan. Ook niet wanneer die maatregelen op den duur veel meer economische schade zullen voorkomen, omdat het alternatief is dat commerciële vissers de zeeën en oceanen letterlijk leegvissen voor de toekomst. Als we doorgaan met het vangen van vis in het huidige tempo, zullen de zeeën in 2048 geen vis van betekenis meer bevatten.

Bron: Washington Examiner ©AnimalsToday.nl Bart van Riel