Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn, lijkt China door te gaan met het fokken van wilde dieren zoals stekelvarkens, civetkatten en bamboeratten. Dit vormt een nieuw risico voor de volksgezondheid en biodiversiteit. Volgens deskundigen en ngo’s verzakt dit de dierenrechten in het land. Hierdoor ontstaat er een nieuw gevaar voor de wereldwijde volksgezondheid.

wilde dieren
China gaat door met omstreden fokprogramma’s met wilde dieren | Foto: publiek domen

Voordat de pandemie uitbrak, werd het fokken van wilde dieren door overheidsinstanties aangemoedigd als een makkelijke manier voor Chinese plattelandsbewoners om geld te verdienen. Maar toen experts vermoedden dat het coronavirus afkomstig zou zijn van een markt in China, nam de Chinese overheid maatregelen om herhaling te voorkomen. De overheid had daarom een verbod ingesteld op het jagen, handelen, vervoeren en consumeren van wilde dieren. Het verbod geldt voor bijna 1.800 soorten die belangrijke ecologische, economische en sociale waarden vertegenwoordigen. Hieronder vallen onder meer soorten zoals egels, wasberen, civetkatten, wilde zwijnen en stekelvarkens.

Huidige wetgeving

Deskundigen waarschuwen er nu voor dat de huidige wetgeving niet genoeg is. Hiermee kan niet voorkomen worden dat deze dieren verhandeld en daarna opgegeten worden. Niet lang na het verbod kregen fokcentra in heel China het bevel te sluiten. Hierdoor raakten miljoenen boeren hun voornaamste bron van inkomsten kwijt. Boeren konden ondanks dit verbod toch een klein aantal diersoorten blijven fokken, mits ze een door de regering goedgekeurde vergunning kregen.

Handhaving China onvoldoende om nieuwe zoönosen te voorkomen

Een recente aanpassing van de wet op de bescherming van wilde dieren in China heeft er onlangs voor gezorgd dat deze beperkingen stopgezet worden. Het Shan Shui Conservation Center is bang dat deze verandering het toezicht op de bescherming van de op de lijst opgenomen diersoorten zal verzwakken. Dit kan ertoe leiden dat naast de volksgezondheid, ook wilde populaties gevaar lopen. “De beste manier om de volksgezondheid echt te beschermen is om wilde dieren te laten blijven waar ze horen, namelijk in hun natuurlijke habitat”, aldus de Chinese groep Anti-Poaching Crime Squad. Volgens hen vergroot het kweken, kopen of eten van wilde dieren juist het risico op problemen voor de volksgezondheid. En daarmee een eventuele nieuwe pandemie.

Coronavirus

De veranderingen van de regelgeving worden gezien als het nieuw leven inblazen van deze nu slapende business. De kans is namelijk groot dat de publieke belangstelling weer groeit en de industrie weer op gang komt. Volgens Zhou Jinfeng, de secretaris-generaal van de China Biodiversity Conservation and Green Development Foundation benadrukt dat we niet moeten vergeten dat er sinds de 21ste eeuw al drie grote uitbraken van het coronavirus zijn geweest: Sars, Mers en nu Covid. Deze uitbraken houden nauw verband met de wildmarkten in China.

Volgens hem moeten we hiervan lessen leren en een nieuw beleid invoeren dat de sector begeleidt bij het vinden van nieuwe alternatieven. Natuurbiologe Diana Bell van de Universiteit East Anglia benadrukt dat er hier wel een kanttekening bij geplaatst moet worden:

“De Chinese overheid moet goed nadenken over een verbod in deze fokpraktijken. Veel dieren zijn namelijk verkregen door in het wild gevangen dieren illegaal te verhandelen. Als dit probleem niet aangepakt wordt, zullen dit soort activiteiten de biodiversiteit in Azië blijven bedreigen.”

Bron:

©AnimalsToday.nl Daan de Boer