In vijf jaar tijd is het aantal wisenten (Europese bizons) vier keer zo groot geworden. De kudde bestaat inmiddels uit 24 dieren. Het wisentenproject startte in 2007 met drie wisenten die werden losgelaten in het Kraansvlak in de Kennemerduinen. Een jaar later volgden drie dieren uit Polen en drie wisentstieren werden afgelopen mei vanuit Frankrijk overgebracht om voor vers bloed te zorgen. De rest van de dieren in de kudde is in het Kraansvlak geboren.

 

Wisent
Foto: Gatria via Compfight cc

Wisentenstamboek

De in het Kraansvlak geboren kalfjes krijgen een naam en worden opgenomen in het wisentenstamboek. Alle wisenten ter wereld waarvan officeel gegevens bekend zijn, staan hierin. Op deze manier wordt de instandhouding van de wisent gecoördineerd. De diersoort is namelijk nog steeds bedreigd en was aan het begin van de 20e eeuw bijna uitgestorven.

Trotse partners

Dit jaar zijn inmiddels al zes kalfjes geboren die goed in de gaten worden gehouden door onderzoekers en boswachters. De diertjes vermaken zich prima met elkaar en het gaat goed met ze. Voor projectpartners PWN en ARK Natuurontwikkeling is het prachtig om te zien dat het wisentproject in de duinen van het Kraansvlak zo succesvol is en zij zijn er trots op dat hiermee een bijdrage wordt geleverd aan de instandhouding van deze indrukwekkende bizons.

Immigranten

De integratie van de Franse wisenten in op 22 mei was een belangrijk moment. De dieren werden de eerste weken apart gehouden om zo op hun gemak te wennen aan hun nieuwe omgeving en de duincultuur. Daarna mochten ze zich voegen bij de andere wisenten. Gelukkig ging dit heel soepel en voelen de dieren zich thuis bij de kudde. In de paartijd wordt het nog even spannend: zouden de Hollandse koeien de Franse stieren wel zien zitten?

Bekijk de korte film over de wisenten op de website van Vroege Vogels.

Zie ook ons artikel ‘Nederland is klaar voor de wisent‘.

Bron: Vroege Vogels ©PiepVandaag.nl Angelique Lagarde