De Raad van State heeft woensdag geoordeeld dat de provincies Zuid-Holland en Utrecht duizenden ganzen mogen vangen en vergassen. In een eerder stadium vroegen de provincies om toestemming voor het doden van de vogels, maar de Faunabescherming had bezwaard hiertegen ingediend. Volgens de Raad van State zou er geen andere oplossing zijn voor de overlast die de ganzen veroorzaken bij boeren en voor het vliegverkeer.

ganzen
Utrecht en Zuid-Holland mogen duizenden ganzen vergassen | Foto: Pixabay

Volgens de Faunabescherming zijn deze maatregelen niet noodzakelijk. In 2017 kreeg de Faunabeheereenheid in Zuid-Holland en Utrecht een tijdelijke ontheffing voor het doden en vangen van de vogels om het vliegverkeer van Schiphol en Rotterdam The Hague Airport én gewassen te beschermen. Uiteindelijk werd het bezwaarschrift van de Faunabescherming in Utrecht ongegrond verklaard en in Zuid-Holland gedeeltelijk gegrond verklaard. Rechtbanken oordeelden dat de bezwaren van de Faunabescherming gegrond waren. Maar nu heeft de Raad van State deze bezwaren ongegrond verklaard.

Volgens de Raad van State is er geen andere oplossing voor het verkleinen van de ganzenpopulatie:

“Het college heeft aannemelijk gemaakt dat er geen andere bevredigende oplossing is dan het vangen en doden van ganzen.”

Tot en met 31 juli mag de Faunabeheereenheid ganzen vangen en vergassen. In Zuid-Holland geldt dit ook voor de periode van 15 mei tot en met 31 juli in 2020.

Vergassing

De Faunabescherming vindt dat de overheid boeren in de omgeving van de vliegvelden zou moeten uitkopen. Om te voorkomen dat de vogels hun landbouwgewassen opeten, zouden er andere gewassen moeten komen, want als er niets te eten is, zoeken de ganzen hun voedsel elders. Nu mogen de ganzen met netten en vangkooien gevangen worden. Hierna zullen ze in een container met CO2 vergast worden.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Estefanía Pampín Zuidmeer