In de strijd tegen stropers hebben Zuid-Afrikaanse wildlife parken besloten preventief de hoorns van witte neushoorns te gaan verwijderen. Op die manier hopen ze dat de dieren geen doelwit worden in de bloederige jacht naar neushoornhoorn en voor het voortbestaan van de soort kunnen zorgen.

neushoorns
Preventieve onthoorning van neushoorns tegen stroperij | Foto: Pixabay

Ondanks dat de verkoop van neushoornhoorn omstreden is en diverse landen met behulp van wetgeving proberen de handel terug te dringen, levert hoorn van neushoorns nog steeds veel geld op, omdat in Aziatische landen onterecht gedacht wordt dat hoorn een geneeskrachtige werking zou hebben. In een nieuwe poging de steeds zeldzamer wordende inheemse neushoorns te beschermen, gaan wildparken in Zuid-Afrika nu over op extreme maatregelen.

Vrouwelijke dieren sleutelrol in voortbestaan soort

Om het stropen van de zeldzame witte neushoorns in de Greater Kruger regio tegen te gaan, hebben South African National Parks (SANParks) en haar natuurbeschermingspartners samen een plan opgesteld voor het lokale wildbeheer. Daarin zijn ook een reeks interventies opgenomen om vrouwelijke neushoorns, koeien genoemd, te verdoven en preventief van hun hoorns te ontdoen. Zo hopen ze de kans te verkleinen dat de dieren om hun hoorns worden gestroopt.

Het is een trieste weerspiegeling van de huidige situatie, maar met deze methode hopen de natuurbeheerders het effect dat stropen heeft op de neushoornpopulatie zo veel mogelijk te beperken. Het aanvallen en doden van de neushoorns heeft namelijk niet alleen een direct verstorend effect, maar is ook een gevaar voor het voortbestaan van de populatie.

Ook strenger straffen geoorloofd in strijd tegen stroperij

Er is voor gekozen om te beginnen met het verwijderen van de hoorns van vrouwelijke dieren in bepaalde regio’s, omdat die een belangrijke rol spelen in het voortbestaan en de eventuele groei van populaties. Met het verlies van een koe, verlies je namelijk tegelijkertijd een kalfje dat mogelijk nog van haar afhankelijk is, als ook de kans dat de koe in de toekomst nog nieuwe jongen zal voortbrengen. Daarom heeft SANParks bepaald dat de neushoorn koeien dusdanig belangrijk zijn voor de populatie en haar welzijn, dat strenger gestraft dient te worden en het preventief verwijderen van hoorns geoorloofd is.

stropers
Witte neushoorns | Foto: Zigomar/Wikimedia

In een officiële verklaring van SANParks op hun website staat dat gekozen is voor deze specifieke beheermaatregel, in combinatie met het verhogen van de veiligheidsmaatregelen, het delen van informatie over strooptochten en het voortzetten van de nauwe samenwerking met wetshandhavers. Deze laatsten zullen uitgebreid worden ingelicht over de huidige situatie, zodat ze snel kunnen schakelen wanneer iemand wordt opgepakt die zich, in het bezit van zware kaliber wapens en munitie in beschermd gebied heeft begeven, met als duidelijk doel om een misdaad te begaan. Er kan dan op korte termijn en streng gestraft worden.

Bron:

@AnimalsToday.nl  Merel Roks