Op dit moment worden de eerste nieuwe jongen geboren op de meer dan honderd overgebleven nertsenfokkerijen in Nederland, om over zeven maanden te worden gedood voor hun pels. Dit kan zo nog drie jaar doorgaan.

nertsen
Animal Rights vraagt om striktere controle nertsenhouderijen | Foto: Pixabay

Wet verbod pelsdierhouderij

In Nederland is in 2013 de Wet verbod pelsdierhouderij in werking getreden. In deze wet staat dat pelsdierhouders tot 1 januari 2024 onder bepaalde voorwaarden mogen doorgaan met hun bedrijf. Uitbreiding van het bedrijf of een nieuw bedrijf starten is niet toegestaan. Na die datum is het houden van pelsdieren in Nederland niet meer toegestaan.

“Dit verbod is een grote overwinning voor de dieren, maar tot 2024 lopen de overgebleven nertsen wel extra risico, omdat er voor de pelsdierhouders nauwelijks nog redenen zijn om te investeren in het welzijn van de dieren,” zegt Animal Rights campagneleider Erwin Vermeulen.

“Animal Rights roept de NVWA daarom op om minimaal jaarlijks alle resterende bedrijven te controleren.”

Ondertussen weigert minister Schouten nertsenfokkers te belonen die eerder willen stoppen dan in 2024.

2018 inspecties

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voerde in 2018 inspecties uit om te controleren of de regels uit de Wet verbod pelsdierhouderij worden nageleefd. Daarbij is voornamelijk gecontroleerd of de nertsenhouder zich houdt aan het aantal nertsen dat maximaal op het bedrijf aanwezig mag zijn.

In 2018 waren er 140 pelsdierhouderijen in Nederland, hiervan zijn er (slechts) 21 geïnspecteerd door de NVWA. Op twee waren er geen nertsen aanwezig, twee waren er niet akkoord. De niet-akkoordinspecties hadden betrekking op het houden van meer dieren dan toegestaan volgens de milieuvergunning. Naar aanleiding van deze inspecties zijn 1 schriftelijke waarschuwing en 1 proces-verbaal opgemaakt.

nertsenfokverbod
Foto: Animal Rights

Deze minimale inspectie hield in dat van de door de NVWA gecontroleerde pelsdierfokkerijen waarop ook daadwerkelijk nertsen aanwezig waren (19), meer dan 10% (10,53) meer dieren hield dan toegestaan. Dit was voor de NVWA blijkbaar geen reden om de inspecties uit te breiden.

Geen (projectmatige) inspecties in 2019

Sterker nog: Er komt dit jaar geen overzicht van inspectieresultaten 2019 in het kader van de Wet Verbod Pelsdierhouderij. “In 2019 zijn (projectmatig) geen inspecties uitgevoerd bij pelsdierhouders,” liet de NWA aan Animal Rights weten.

Dit lijkt Animal Rights volstrekt onverantwoord. Vanwege het nakende verbod en de historisch lage prijzen voor pelzen is er voor de nertsenhouders geen enkele stimulans om te investeren in het welzijn van de dieren, bijvoorbeeld in onderhoud van de draadgazen kooien.

Dat verwaarlozing geen denkbeeldig scenario is, bleek toen de NVWA eind september 2018 alle nertsen in beslag nam op een oude en vervallen bontfokkerij in Ubachsberg.

De lage bontprijzen houden al geruime tijd aan. Saga Furs, het grootste bontveilinghuis ter wereld, heeft haar lente bontveiling – online vanwege corona – deze maand met dramatische cijfers afgesloten.

Het prestigieuze North American Fur Auctions (NAFA) diende 31 oktober 2019 haar faillissement in. Meerdere Brabantse bontfokkers zijn daar crediteur.

2020

Voor 2020 zijn er, volgens de NVWA, wel inspecties in het kader van een naleefmeting bij nertsenhouders voorzien. “Zoals ook in het NVWA Jaarplan 2020 vermeld,” zegt men erbij, maar in het jaarplan zien we daar weinig van terug. Bij dierenwelzijn staat onder het kopje ‘Resultaten 2020’ slechts: “Nalevingsmetingen bij vleeskalveren, konijnen en nertsen zijn afgerond.“ Dit zal de ambitie misschien zijn, maar hoeveel daarvan in dit ‘corona-jaar’ terecht komt is natuurlijk maar de vraag.

nertsenfokker
Foto: Animal Rights

Animal Rights

Vanwege het grote risico op verwaarlozing die nertsen lopen door de combinatie van het rap naderbij komende houderijverbod en de verliezen die op dit moment worden geleden in de pelsdierenhandel, verwacht Animal Rights van de NVWA uitgebreide en strikte controles van de resterende 128 bedrijven.

“De NVWA bezoekt jaarlijks alle vergunninghouders die dierproeven uitvoeren en/of proefdieren fokken en afleveren,” zegt Vermeulen.

“Deze toezichtintensiteit wil Animal Rights vanwege het bovengenoemde gevaar ook bij de nertsenhouderij zien.”

Bron: