Dierenleed in plaats van hoge dierenwelzijnsstandaarden bij Finse leverancier

VIER VOETERSModehuizen als Burberry claimen vol trots dat ze hun bont alleen afnemen van fokkerijen die door het Finse Saga Furs gecertificeerd zijn en daarmee de hoogste dierwelzijnsstandaarden nastreven. Maar nieuw beeldmateriaal toont een totaal andere werkelijkheid. Recente beelden laten veel dierenleed zien bij Scandinavische bontfokkerijen die produceren voor bontleverancier Saga.

Burberry
Vos in een bontfokkerij | Foto ©Vier Voeters

Het beeldmateriaal is gemaakt op een vossenfokkerij in Finland en laat exact dezelfde dieronwaardige omstandigheden zien als op iedere andere bontfokkerij. Dieren kwijnen weg in draadgazen kooien van minder dan een vierkante meter. Veel dieren zijn ziek: ze hebben morbide obesitas en kunnen zich nauwelijks bewegen, andere hebben infecties aan de ogen en sommige vossen missen hun staart, een teken van kannibalisme. Vossen staan bekend om hun sterke reukzin, maar onder de kooien ligt een stinkende berg uitwerpselen.

“De omstandigheden op deze door Saga gecertificeerde fokkerijen zijn net zo afschuwelijk als op conventionele bontfokkerijen. Voor ons geen verrassing, want Saga hanteert de minimum standaarden zoals bepaald door de Raad van Europa. Deze zijn volledig ontoereikend en staan bijvoorbeeld toe dat de dieren worden gehouden in veel te kleine draadgazen kooien. In Europa stelt het volgen van deze richtlijnen weinig voor en is het zeker geen bewijs van hoog dierenwelzijn,” legt Thomas Pietsch, wilde-dierenexpert van VIER VOETERS uit. “Bovendien laten de beelden zien dat deze bontfokkerijen zich niet eens conformeren aan de minimumstandaarden.”

Burberry positioneert haar bontproducten als ethisch verantwoord, daarbij wijzend op hoge standaarden voor dierenwelzijn. VIER VOETERS stelt dat Burberry haar klanten hiermee misleidt, zoals de video’s laten zien.

“De bontindustrie stimuleert dierenleed terwijl ze dierenwelzijn propageert. Dit is onacceptabel. Als Burberry haar ethische richtlijnen daadwerkelijk waar wil maken, dan stopt ze het gebruik van bont per direct”, zegt Pietsch.

Via de protestpagina www.befurfree.org van VIER VOETERS kunnen mensen Burberry oproepen te stoppen met echt bont.

Burberry
Foto ©Vier Voeters

Officiële inspecties hebben de omvang getoond van de tekortkomingen op Finse bontfokkerijen. Tussen 2010 en 2012 uitgevoerde keuringen door EVIRA (de Finse voedsel- en warenautoriteit) laten zien dat bijna 60 procent van de bontfokkerijen een onvoldoende scoort op dierenwelzijn. In diezelfde periode steeg het aantal door Saga gecertificeerde fokkerijen tot zo’n 80 procent (in oktober 2013 was dit bijna 90 procent). Deze cijfers laten duidelijk zien dat het niet over geïsoleerde zaken gaat, maar dat certificering zelfs geen rekening houdt met de minimumstandaarden.

Bontfokkerij in Finland. Let op, schokkende beelden.

Persbericht Vier Voeters