TunaBlauwvintonijn is een zeer dure vissoort: een mooi exemplaar kan 4,5 m lang zijn en 700 kg wegen. Zo’n vis wordt op de sushi-markt verkocht en kan daar wel $100.000 opbrengen. De grootste school volwassen vis in de Middellandse Zee bevindt zich nu echter op een minimum niveau: ongeveer 40 % van het niveau van de late 1950’s.

Een nieuw model, dat is ontwikkeld door wetenschappers van het Joint Research Center (JRC) van de Europese Commissie, brengt de potentiële aanwezigheid van de Blauwvintonijn via kaarten die dagelijks worden bijgesteld, in beeld. Remote sensing door satellieten geeft een overzicht van de voorkeurshabitats van de Blauwvintonijn in de Middellandse Zee en van de veranderingen daarin over een bepaalde periode. Met behulp van de verkregen kaarten kan men vrij precies locaties aanwijzen die moeten worden geïnspecteerd of die voor de visserij moeten worden gesloten. Ook kunnen de kaarten de schattingen van de grootte van scholen vis verfijnen, hetgeen bijdraagt aan effectiever vismanagement.

Credit: Image courtesy of European Commission, Joint Research Centre (JRC)

Oranje/rood geeft de gebieden in de Middellandse Zee aan die in de jaren 2003-2009 door de Blauwvintonijn het meest voor voeding werden verkozen. (Bron: JRC)

De resultaten geven duidelijk aan dat de Blauwvintonijn steeds weer in dezelfde gebieden terugkomt voor zijn voedsel en voor het paaien. Deze gebieden liggen in het noordelijke gedeelte van de Middellandse Zee.

Management van habitats kan er toe leiden dat paaigebieden gedeeltelijk voor de visvangst gesloten gaan worden, waardoor de populatie zich kan herstellen. Bovendien kan door het beperken van legale visgebieden beter toezicht worden gehouden op illegaal vissen, dat de laatste jaren meer dan één derde van de totale visvangst uitmaakt.

Het JRC model kan ook worden toegepast op andere vissoorten dan Blauwvintonijn.

Volgens Máire Geoghegan-Quinn, Eurocommissaris voor Research en Innovatie, kan het model bijdragen aan een duurzaam beheer van de Blauwvintonijn, wat kan leiden tot zowel het zeker stellen van voedsel als ook tot bescherming van het milieu in de toekomst. Zij vindt dit een goed voorbeeld van het nut van de wetenschap voor de politiek van de Europese gemeenschap.

En Maria Damanaki, Eurocommissaris voor Maritieme aangelegenheden en Visserij, denkt dat het nieuwe model van het JRC een grote bijdrage kan leveren aan de bescherming van Blauwvintonijn en dat het illegale vispraktijken kan tegengaan.

Bron