Als alles loopt volgens plan, dan zijn de Schotse Affric Hooglanden over dertig jaar verwilderd. Over een gebied van ruim 200 hectare, van de noordwestelijke kust tot aan Loch Ness, wordt gewerkt aan de terugkomst van wilde natuur met een grote soortendiversiteit. Dieren zullen zich vrij kunnen bewegen. Het plan voorziet in de aanplant van bomen, het faciliteren van rivieroversteekplaatsen, herstel van veengrond én natuurvriendelijke landbouw. Daartoe slaan twintig landeigenaren en zes lokale organisaties de handen ineen.

Schotse Hooglanden
Een deel van de Schotse Hooglanden gaat verwilderen. Daar zal de steenarend van profiteren | Foto: Pixabay

Grootschalig natuurherstel

De plannen zijn het resultaat van drie jaar lang onderhandelen, praten en overleggen tussen de lokale bewoners en natuurbeschermers van Trees for Life. Net als bijvoorbeeld het WildEast Project in Oost Anglia, gaat dit project uit van de lokale bevolking en richt zich op grootschalig natuurherstel, waarvan de initiatiefnemers verwachten dat het zal leiden tot sociale en economische bloei.

“Vroeger leefde de mens hier samen met de rijke natuur. We denken dat we die relatie kunnen doen herleven, maar dat betekent wel dat we het anders moeten gaan aanpakken”, aldus projectleider Alan McDonnell.

“Het idee is dat we door de grootschaligheid meer natuurwinst kunnen boeken, de natuur heeft die ruimte en dynamiek nodig voor groei en herstel. ”

Nieuwe visie van landschapsbeheer

Mensen overhalen om mee te gaan in de nieuwe visie van landschapsbeheer, is één van de uitdagingen waar het project een oplossing voor moest vinden. McDonnell heeft gesprekken gevoerd met zo’n vijftig lokale betrokken partijen, en heeft zelfs de hulp ingeroepen van een psycholoog om beter te kunnen communiceren met sceptici en mensen die de veranderingen vrezen uit angst voor hun inkomsten.

“Mensen hebben allemaal hun eigen idee bij het begrip ‘verwilderen’. Voor sommigen betekent het de komst van wolven en beren. Voor Trees for Life staat de bodem centraal, en gaat het om de vraag wat die aan kan. Primair met het oog op ontstaan van natuur, maar er kunnen ook andere voordelen mee behaald worden, zoals bedrijvigheid en arbeidsplaatsen, of natuurlijk kapitaal dat in geld kan worden omgezet. Er zijn meer manieren te bedenken waarop we land kunnen gebruiken, en voor opbrengstverhoging kunnen inzetten.”

Inheemse diersoorten

Inheemse diersoorten die zeker gaan profiteren van de natuuruitbreiding zijn rivierbewoners als de zalm, de forel, de visarend en de otter, en bergbewoners als de steenarend, het korhoen, de velduil en de sneeuwhaas.

Europese Hooglanden

Het project ontvangt financiële steun van Rewilding Europe, dat daarmee negen Europese verwilderingsprojecten ondersteunt, van de Roemeense Karpaten, tot de Kroatische Velebit bergen, de Portugese Côa Vallei en het Bulgaarse Rhodopegebergte. Frans Schepers, directeur:

“Ons besluit om dit Schotse project te steunen heeft alles te maken met het harde werk en de successen van Trees for Life, hun vrijwilligers en partners. Wij kunnen hiermee onze impact vergroten, en naar we hopen de bescherming van hooglandgebieden nog beter op de kaart zetten.”

Rivieroeverbos

In 2023 gaat het project concreet van start, als McDonnell met een donatie van Esmée Fairbairn Foundation drie voltijd medewerkers in kan huren. Tot die tijd richt Trees for Life een informatiecentrum in met accommodatieruimten, een leslokaal en een café.

“We hopen veel te bereiken in de komende tien jaar… specifiek hoop ik op verbetering van de rivieroeverbossen, waarin door een rijk rivierecosysteem vele insectensoorten en vissen een plek kunnen gaan vinden. Dus daar gaan we beginnen, met herstel van de kuststroken, door bomen aan te planten en ook door niets te doen en de natuur zijn gang te laten gaan.”

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Laura Lancée