Vossen in Nederland mogen het hele jaar met het geweer worden doodgeschoten. Daarnaast is de drijfjacht op vossen toegestaan, mag er vanaf 1 september tot 1 maart gebruik worden gemaakt van honden om vossen uit hun holen te jagen en worden veel jonge vossen gevangen met akelige kastvallen en vervolgens gedood. In 2019 verleende de provincie Zuid-Holland extra bevoegdheden aan jagers. Zij mogen ’s nachts in een groot deel van de provincie inclusief natuurgebieden met kunstlicht en nachtkijkers op vossen jagen.

klopjachten
Nachtelijke klopjachten op vossen in Zuid-Holland | Foto: publiek domein

Campagneleider Jessica Smit, Animal Rights:

“Vossen worden door heel het land achterna gezeten en gedood op de meest vreselijke manieren. Deze dieren verdienen rust en ruimte in plaats van nachtelijke klopjachten. Ze horen thuis in de Nederlandse natuur.”

Nachtelijke jachtpartijen

De provincie Zuid-Holland staat naast de landelijke jacht overdag nu ook de nachtelijke jacht toe. De toestemming is verleend voor een groot deel van de provincie en verschillende Natura 2000-gebieden, zoals de Biesbosch, Duinen Goeree & Kwade Hoek en de Nieuwkoopse Plassen. Volgens de provincie is de jacht in deze gebieden nodig om weidevogels en bodembroedende vogels te beschermen tegen predatie van vossen.

Smit:

“Er is gedurende de dag al een hetze tegen de vos aan de gang, nu zijn ze ook ’s nachts hun leven niet meer zeker. Wij zijn samen met Fauna4Life naar de rechter gestapt. De zitting staat gepland op 24 november.”

Terreinbeheerders geven geen toestemming

De boswachter van de Nieuwkoopse Plassen vertelde in de krant dat er in dat gebied geen vossen afgeschoten gaan worden. Boswachter Jurriaan van Leeuwen van Natuurmonumenten heeft geen idee hoeveel vossen er in het Nieuwkoopse Plassengebied wonen, maar vindt niet dat het nodig is er vossen af te schieten.

“We hebben hier drie weidevogelgebieden, daar zitten voldoende vogels die zichzelf kunnen verdedigen. Af en toe wordt er eentje gepakt, maar dat is de natuur. De vossen veroorzaken hier geen overlast.”

 

Uit navraag van Animal Rights en Fauna4Life blijkt dat ook in de meeste andere Natura 2000-gebieden waar de afschotontheffing geldt, de nachtelijke jacht niet wordt toegestaan. Deze gebieden zijn in het beheer van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Beide organisaties vinden de jacht op vossen in deze gebieden niet nodig.

Smit:

“De vos wordt weer eens aangewezen als zondebok. Een totaal ongefundeerde aanname. Wij snappen niet dat jagers toestemming vragen voor jacht in gebieden, waar ze überhaupt niet welkom zijn. Dit is een bizarre gang van zaken.”

nachtelijke vossenjacht
Er is een heksenjacht tegen de vos gaande | Foto: Animal Rights

Vervolging: afschot neemt toe

In 2016 zijn er zijn er in Zuid-Holland 281 vossen doodgeschoten. In 2019 is dat aantal opgelopen tot 510 vossen. Elk jaar worden er meer en meer vossen gedood. De vos wordt, door jagers en boeren, vaak aangewezen als de grootste predator van weidevogels. Door deze veronderstelling wordt er in heel Nederland intensief op vossen gejaagd, met als excuus het bewaren van het evenwicht in de natuur of het beschermen van weidevogels. In de meeste gevallen is er geen deugdelijk onderzoek verricht naar de predatie en zijn de leefomstandigheden in weidevogelgebieden ver ondermaats.

Pauline de Jong, Fauna4Life:

“Ontheffingen worden aangevraagd door jagers die genieten van de jacht. Jagers tellen dieren, maken afschotplannen, voeren het afschot uit en geven de cijfers door. Niemand weet of dit klopt. Een typisch voorbeeld van een slager die zijn eigen vlees keurt.”

Verbied de vossenjacht!

Animal Rights pleit voor een volledig verbod op de vossenjacht en is een petitie gestart. Deze petitie is inmiddels al 27.000 keer ondertekend.

Teken de petitie ook!

Bron: