De Nederlandse regering gaat de Roemeense autoriteiten aanspreken op het zwerfhondenbeleid in Roemenië. Dat heeft staatssecretaris Dijksma vandaag laten weten in haar antwoord op Kamervragen van Marianne Thieme. Een nieuwe wet leidt momenteel tot het massaal vangen en doden van zwerfhonden in Roemenië. In maart werd nog een Roemeense hondenkliniek leeggeroofd door premiejagers, in de hoop een vergoeding van de overheid te kunnen krijgen. De Partij voor de Dieren vindt de massadoding onacceptabel. Thieme vroeg de staatssecretaris om bij de Roemeense autoriteiten aan te dringen het wrede zwerfhondenbeleid een halt toe te roepen.

Staatssecretaris Sharon Dijksma
Foto: Sebastiaan ter Burg from Utrecht, The Netherlands [CC-BY-SA-2.0], via Wikimedia Commons
In haar antwoord op de Kamervragen noemt staatssecretaris Dijksma de diefstal uit de hondenkliniek een ‘betreurenswaardig incident’. Zij zal bij haar collega van het Roemeense ministerie van Landbouw haar zorgen uiten over uitvoering van het Roemeense zwerfhondenbeleid.

Eind september keurde het Roemeense Constitutionele Hof een wet goed die nu leidt tot een massaslachting onder de drie miljoen zwerfhonden die in Roemenië leven. De nieuwe wet staat het doden van zwerfhonden toe na een verblijf van veertien dagen in een asiel als er niet genoeg ruimte in de asielen is om de honden te houden, of wanneer de middelen voor voldoende voedsel of medische zorg ontbreken. Op dit moment worden honden massaal gedood. De Partij voor de Dieren vindt dit onaanvaardbaar en pleit voor een einde aan dit wrede, ineffectieve beleid.

Marianne Thieme:

“Een dergelijke wrede houding tegenover zwerfdieren is onhoudbaar in een lidstaat van de Europese Unie. Een bewezen effectieve methode voor de omgang met zwerfdieren is de dieren te vangen, te steriliseren en vervolgens terug te plaatsen. Ik verwacht dan ook dat de staatssecretaris daar op aandringt bij de Roemeense autoriteiten.”

Persbericht Partij voor de Dieren