De Faunabescherming en de Partij voor de Dieren plaatsten op zaterdag 15 september een paginagrote advertentie in dagblad Trouw met een oproep aan Koning Willem Alexander om het Kroondomein niet langer te sluiten tijdens het jachtseizoen, maar jaarrond open te stellen conform de wens van een meerderheid van de Tweede Kamer.

jagers
Open Brief aan de Koning over gesloten houding rond Kroondomein | Foto: Cloudtail the Snow Leopard/flickr

Verder vraagt de stichting om amnestie voor de dieren die in het Kroondomein leven. Met name zwijnen, herten en reeën liggen onder vuur in het gebied.

Sinds de drijfjacht op wilde zwijnen na acties van De Faunabescherming wettelijk verboden werd (2001), kort nadat het Koninklijk Huis vrijwillig van die jachtvorm had afgezien omdat ze die als ‘ niet-effectief’  bestempelde, is er een intensieve lobby op gang gebracht vanuit de jagerswereld om drijf- en drukjacht opnieuw mogelijk te maken.

kroondomein
Open Brief aan de Koning over gesloten houding rond Kroondomein

In de aanloop naar het jachtseizoen neemt het aantal berichten exponentieel toe over verkeersongelukken die door zwijnen veroorzaakt zouden worden, Afrikaanse varkenspest die door zwijnen verspreid zou worden en schade die door zwijnen veroorzaakt zou worden.

Ook de sluiting van het Kroondomein, in strijd met de wens van een kamermeerderheid en de geest van de schenking van het gebied door Koningin Wilhelmina aan het Nederlandse volk kan niet los gezien worden van achterhaalde jachtprivileges.

Actie

De Faunabescherming voerde zaterdagmiddag samen met de Partij voor de Dieren actie tegen de sluiting van het Kroondomein, en vroeg de Koning aanwezig te zijn in het kader van een openluchtaudientie.

PvdD Kamerlid Femke Merel van Kooten opende het net gesloten Kroondomein demonstratief en demonstranten brachten ten gehore een bewerkte versie van het lied van Koppestok, over de herinname van Den Briel.

Bron: