De zware aardbeving in Turkije en Syrië, waarbij het dodental onder de mensen dagelijks toeneemt, heeft ook fatale gevolgen voor dieren. Stichting ActieZwerfhonden heeft daarom drie crisisteams in Turkije opgesteld. Tientallen honden en katten zijn hierdoor gered.

Aardbeving Turkije
Honden en katten gered na aardbeving Turkije | Foto Stichting ActieZwerfhonden

Sinds de jaren ´90 is Nathalie Klinge, voorzitter van Stichting ActieZwerfhonden, actief in Turkije en andere locaties.  Na de enorme schade die de aardbeving aanrichtte, heeft Nathalie samen met bestuurslid van de stichting en dierenarts dr. Murat Bekhan, drie crisisteams in Turkije opgezet. Murat heeft al meer dan 20.000 straathonden en -katten gesteriliseerd in Istanbul en wilde urgent dieren redden die zich in de huidige crisisgebieden bevinden. Met deze intentie zijn er drie teams opgesteld en op locatie in actie gekomen.

Reddingen na aardbeving

Tientallen dieren die zouden sterven of op straat zouden terechtkomen, zijn gered, behandeld aan hun verwondingen en gesteriliseerd. Daarnaast zijn tien katten ondergebracht bij gastgezinnen in Ankara. Tenminste 50 honden zijn geëvacueerd naar een asiel in Didim. Bovendien zijn tien honden geplaatst in het bosasiel Sahipsiz Hayvanlari Koruma Dernegi (SHKD) in Istanbul, waaraan Stichting ActieZwerfhonden als sponsor gerelateerd is. Een van de vrijwilligers van het veterinair crisisteam kon het niet laten om zich persoonlijk te ontfermen over een gewonde pup die onder het puin vandaan was gehaald en heeft besloten deze zelf te adopteren.

aardbeving
Een van de geredde honden werd geadopeerd door een vrijwilligers | Foto: Stichting ActieZwerfhonden

 

Nathalie Klinge:

“Wij ontvingen onlangs het fantastische nieuws dat alle 10 geredde katten definitief door hun tijdelijke gastgezinnen zijn geadopteerd!”

aardbeving
Op 17 februari door team Ömer gered in Kahramanmaras (aardbevingsgebied Turkije) | Foto: Stichting ActieZwerfhonden

Aardbevingsgebied

Turkije bevindt zich op een locatie waar drie tektonische platen tegen elkaar aan drukken. De Afrikaanse en Arabische platen drukken vanuit het zuiden richting het noorden. Daarnaast drukt de Euraziatische plaat vanuit het noorden naar het zuiden. Daartussen bevindt zich de Anatolische plaat waarop Turkije ligt. Deze schuift door de decennialange opgebouwde kracht van de druk van de andere platen naar het westen. Bij de aardbeving van 7,8 graden op de schaal van Richter die 6 februari 2023 plaatsvond, zijn deze platen wel 6 meter opgeschoven. Als gevolg van tegenstrijdige bouwmaatregelen ligt het land nu in puin en hebben tienduizenden mensen – en zo ook vele dieren – het leven verloren.

Nathalie Klinge:

“Ik hoop dat zwerfdieren in Turkije ook na deze rampperiode nog hulp blijven ontvangen.”

Stichting ActieZwerfhonden

Nathalie Klinge adviseert overheden over de aanpak van het zwerfdierenprobleem waarmee deze landen kampen. Tevens zorgt haar stichting voor het inperken van de zwerfkolonies door middel van populatiemanagement. Hierbij maakt zij gebruik van het zogenaamde TNR-beleid, een acroniem voor Trap, Neuter, Return. Deze methode waarbij straatdieren worden gevangen, gesteriliseerd of gecastreerd en vervolgens teruggezet, blijkt volgens wetenschappers de meest effectieve manier te zijn om de hoeveelheid zwerfkolonies terug te dringen. Momenteel staat het aantal gesteriliseerde honden dankzij donateurs van de stichting al op 12.078. Nathalie Klinge:“Wij zijn een kleine stichting, maar maken een grote impact.”

Doneren

Stichting ActieZwerfhonden zal de komende maanden aanwezig zijn in de rampgebieden om dieren te helpen. Elke donatie is heel erg welkom, doneren kan via de pagina van Stiching ActieZwerfhonden

Bron:

Noodhulp aan dieren na aardbeving Turkije en Syrië start op

©AnimalsToday.nl Jennie Cools