Maandag 20 februari werd een twintigtal activisten van Animal Rights en GAIA ontvangen op het Kabinet van Ben Weyts, de Vlaamse minister van Dierenwelzijn. De dierenrechtenorganisaties overhandigden minister Weyts 40.000 handtekeningen voor een spoedig verbod op de nertsenfokkerij.

nertsenfokkerij
40.000 handtekeningen voor een spoedig nertsenfokverbod | Foto: Animal Right België/GAIA

In 2014 beloofde minister Weyts dat hij werk zou maken van een nertsenfokverbod in Vlaanderen. Met de petitie willen Animal Rights en GAIA er nogmaals op aandringen om spoed te zetten achter het beloofde verbod. De organisaties waren dan ook teleurgesteld toen minister Weyts aankondigde dat hij nog meer tijd nodig heeft om het verbod te realiseren.

Lange maanden
De studie die de minister in de afgelopen maanden heeft laten uitvoeren naar een mogelijke compensatieregeling voor de nertsenfokkers blijkt onvoldoende informatie opgeleverd te hebben. Er moet een nieuwe en grondiger studie uitgevoerd worden. Opnieuw zullen maanden voorbijgaan voordat er concrete stappen kunnen worden gezet voor het verbod. Lange maanden voor de nertsen, wiens lijden intussen onverminderd blijft voortbestaan.

nertsenfokkerij
Foto: Animal Rights

Topprioriteit
Animal Rights en GAIA zijn vastbesloten om verder actie te voeren voor het Vlaams verbod op de nertsenfokkerij. Nadine Lucas, voorzitter Animal Rights:

“De nertsen zijn niet geholpen met een zoveelste studie. Wij eisen dat er voor eens en voorgoed een einde gemaakt wordt aan hun leed. Het beloofde fokverbod moet vanaf nu topprioriteit zijn op de agenda van Weyts en de Vlaamse Regering!”

Petitie
Teken de petitie en stop de nertsenfokkerij in Vlaanderen.

Persbericht Animal Rights België i.s.m. GAIA