Wetenschappers uit allerlei werelddelen zijn het met elkaar eens. Door de sterke afname van de gierenstand dreigen karkassen meer te blijven liggen en worden dode dieren opgegeten door honden en jakhalzen. Hierdoor wordt de overdracht van allerlei ziekten aanzienlijk vergroot, een enorm probleem dus voor de Afrikaanse bevolking. De grootste schuldigen zijn stropers. Zij leggen steeds vaker vergifitgd aas uit om gieren te doden en zo te voorkomen dat de grote vogels op gestroopte dieren afkomen en dus de plaats des onheils verraden.

gieren
Vale gier | © Yves Adams, Vilda natuurfotografen

Het overgrote deel van de Afrikaanse gieren is daardoor nu ‘ernstig bedreigd’. Ralph Buij van de Universiteit Wageningen:

“In veel delen van Afrika verwijderen gieren iedere dag grote hoeveelheden aas en leveren als zodanig een zeer belangrijke dienst aan het ecosysteem, niet alleen op het platteland, maar ook in stedelijke gebieden. Als zij dat niet doen, worden rottende karkassen de centra voor de verspreiding van ziekten.”

“In India resulteerde de afname van gieren in een sterke toename van de aantallen straathonden, die nu de belangrijkste consumenten zijn van karkassen van vee in de stedelijke gebieden”,

aldus Buij.

Volgens een nieuwe studie wordt het grootste deel (61%) van de gieren getroffen door vergiftiging. Niet alleen stropers zijn schuldig aan de dood van vele gieren, ook worden gieren vaak de dupe van vergiftiging doordat karkassen met landbouwbestrijdingsmiddelen worden uitgelegd, als vergelding na predatie van vee door leeuwen.

Volgens de onderzoekers zullen de populaties gieren binnen drie generaties afnemen met 70 tot 97%. Het duurt een aantal jaar voordat gieren volwassen zijn en tot broeden komen. Zij krijgen slechts één of enkele nakomelingen in de één à twee jaar. Buij:

“Wij stellen een reeks maatregelen voor, waaronder meer effectieve regulering van de inkoop en verkoop van pesticiden en andere chemicaliën. Dit komt niet alleen de gieren ten goede, maar ook andere soorten die op deze manier gestroopt worden, en uiteindelijk ook de arme plattelandsbevolking die afhankelijk is van de gieren voor de snelle verwijdering van karkassen en ander afval.”

Bron: MO.be ©PiepVandaag.nl Walter Eijndhoven


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.