Dit voorjaar is de 1000ste Californische condor uit het ei gekomen, sinds de start van het rigoureuze beschermingsprogramma in 1982. Dankzij een nauwe samenwerking tussen overheidsinstanties en nonprofits, is de vogelsoort voor uitsterven behoed.

Californische condor
De geboorte van de 1000ste Californische condor is een feit | Foto: DickDaniels/Wikimedia

Al in de jaren 1940, toen onderzoek naar de Californische condors (Gymnogyps californianus) startte, daalde de populatie. Maar begin jaren 80 was het dramatisch gesteld met de gieren, de grootste vliegende vogels van Noord-Amerika. Condors hebben weliswaar bijna geen natuurlijke vijanden, alleen de mens. Desondanks kregen we het voor elkaar deze enorme gier bijna uit te roeien, door onder meer jacht en vergiftiging. Nog maar 22 condors waren over, waarvan een deel in gevangenschap: de vogelsoort stond dan ook op het punt van uitsterven. Overheidsorganisaties en nonprofits werkten samen om de gier te beschermen en te herintroduceren in het wild met, bijna 40 jaar later, een prachtig succes: in nationaal park Zion kroop dit voorjaar de 1000ste condor uit het ei.

Beschermingssprogramma

Toen het aantal condors in zo dramatisch laag was, zijn tussen 1985 en 1987 de 9 nog in het wild levende Californische condors gevangen, om de dieren te kunnen kweken in de dierentuin van San Diego. Een wellicht discutabele methode, maar wel een die zijn vruchten heeft afgeworpen. Sinds de start van het broedprogramma zijn vele condorjongen geboren, waardoor de populatie weer levensvatbaar begint te worden.

In het artikel Dierentuinen, een dilemma (deel 2) is meer te lezen over het condorbeschermingsprogramma:

Dierentuinen, een dilemma (deel 2)

In nationaal park Zion in de Amerikaanse staat Utah, kwam het 1000e jong uit het ei, waarschijnlijk in mei. In juli werd bevestigd dat het dier nog leefde, wat een grote opluchting was voor de natuurbeschermers. Chris Parish van het Peregrine Fund, een van de partners van het condorbeschermingsprogramma:

“We hebben hier veel moeite in gestoken. Veel geld en veel jaren van onderzoek. Ze zijn nu dichter bij een herstel en ons ultieme doel is een populatie die zichzelf kan onderhouden.”

Bedreigd

Ondanks dit succes is de Californische condor nog steeds ernstig bedreigd. De vogels in het wild worden nauwgezet gevolgd, om te kunnen onderzoeken aan welke gevaren ze worden blootgesteld. Zo blijkt dat er wel voldoende voedsel beschikbaar is. Wetenschappers hebben ontdekt dat de voornaamste doodsoorzaak loodvergiftiging is. Gieren zijn aaseters en doen zich ook tegoed aan dieren die door jagers zijn aangeschoten en achtergelaten. Op deze manier krijgen ze soms loden hagelkorrels of (delen van) kogels binnen. Erwin Vermeulen schreef hierover in zijn column:

Fotocolumn Erwin Vermeulen: De Californische condor

Onderzoek heeft mede bijgedragen aan het verbod op gebruik van munitie van lood bij het jagen op wilde dieren, dat afgelopen maand in Californië is ingegaan.

De Californische condor zal helaas niet de laatste diersoort zijn die kans loopt uit te sterven. Hopelijk zal de ervaring die met de bescherming van deze vogels is opgedaan, kunnen bijdragen aan het behoud van andere diersoorten in nood.

Condorweetjes

Californische Condors kunnen maar liefst 60 jaar oud worden. Ze planten zich traag voort: 1 keer in het jaar leggen ze 1 ei, dat een incubatietijd heeft van 52-54 dagen. Het kan een week duren voor een condorjong uit zijn ei is gebroken. Als ze 5-6 jaar oud zijn, zijn ze volwassen. De gieren hebben geen stembanden en maken alleen sissende en grommende geluiden. Hun spanwijdte is 2,5 tot 3 meter en ze kunnen 7-11 kilo wegen. Alle huidige condors stammen door het fokprogramma af van 14 voorouders.

Bronnen:

©Animals Today Angelique Lagarde