Dat milieu en dierenwelzijn niet altijd samen gaan bewijst een nieuw wetsvoorstel omtrent de Energieprestatievergoeding (EPV). De huismus is dit keer de klos.

isolatiedaken
Huismus zoekt nest terug | ©HuismusBescherming Nederland

Wat houdt deze wet in?
Energiebesparing staat hoog op de agenda binnen de Europese Unie. De grondslag hiervan is klimaatverandering. De opwarming van de aarde kan beperkt worden door het terugdringen van CO2 uitstoot. Ongeveer 40% van de CO2 uitstoot komt van gebouwen. Daarom wil de EU woningen en gebouwen energiezuiniger maken. Dit geldt voor nieuwbouwwoningen, maar ook voor bestaande (huur)woningen.

Deze wet zal verhuurders stimuleren om huizen (vrijwel) energieneutraal te maken. Verhuurders mogen later dit jaar een energieprestatievergoeding vragen aan hun huurders. Over de hoogte van de vergoeding moeten de verhuurder en de huurder het eens worden. Het doel is dat sociale huurwoningen van woningbouwcorporaties in 2020 gemiddeld energielabel B hebben. Het grote voordeel is hier natuurlijk het bevorderen van energiezuinigheid, maar de EPV is ook een stimulans voor innovatie en werkgelegenheid in de bouw.

isolatiedaken
©HuismusBescherming Nederland

Het probleem
In het kader van energietransitie is er op grote schaal isolatie nodig aan bestaande bebouwing. En in en op deze bestaande bebouwing hebben huismussen hun nesten. Maar daar wordt geen rekening mee gehouden. Liset Karman van HuismusBescherming Nederland snapt niet waarom niet.

“De Flora- en faunawet is sluitend wat betreft dit onderwerp. De mus is een beschermde soort en mag niet gedood worden en verblijfplaatsen mogen bijvoorbeeld niet beschadigd of verstoord worden. Maar toch wordt daar niet naar gehandeld. Als een woningcorporatie werkzaamheden aan een dak wil gaan uitvoeren, weet ze vaak niet dat er mussen leven. Een corporatie heeft bijvoorbeeld wel onkruidinspecteurs, maar geen musseninspecteurs. Pas als een bewoner meldt dat er mussen op zijn dak leven, zijn ze officieel op de hoogte en moeten ze zich houden aan die wet. Als het al zover is dat een aannemer opdracht krijgt om werk aan een dak te gaan uitvoeren en hij ziet dat daar mussen leven, wordt er alsnog niets mee gedaan. Het is niet zijn verantwoording.”

isolatiedaken
Nestmateriaal van huismussen op de panlatten | ©HuismusBescherming Nederland

Liset Karman begon als ‘gewone’ burger in 1997 al met helpen van huismussen aan een geschikt habitat. In 2009 richtte ze Stichting Witte Mus op (nu HuismusBescherming Nederland). Hoofddoel is het beschermen van bestaande populaties mussen en het beschermen van hun habitat en verblijfplaatsen.

Oplossing

“Het is mij een raadsel waarom er geen moeite wordt gedaan voor de mussen. Aan geld en tijd zou het niet moeten liggen. Het simpelst en makkelijkst is om op voorhand nieuwe gelegenheden voor mussen te maken, dit kost zo’n 150 euro per woning en het bespaart zoveel narigheid. Zowel voor bewoners als voor wooncorporaties, de handhavende rijksoverheid en vooral voor huismussen. Veel mensen vinden het leuk dat er mussen in de buurt zijn en dat die nestjes maken rondom hun huis. Op de een of andere manier hebben corporaties geen positief beeld bij het behouden van mussen. Ze lijken te denken dat het veel geld, tijd en moeite kost.”

Volgens Liset zijn er meer dan genoeg manieren om dit op te lossen. Als er plannen zijn om daken te isoleren, bij woningcorporaties zijn die plannen vaak lange tijd van tevoren al bekend, tref dan een jaar van tevoren maatregelen.

“Dit hoeft ook geen extra tijd te kosten. Corporaties voeren jaarlijks meerdere standaard werkzaamheden uit, zoals dakgoten schoonmaken, tijdens die rondes kunnen ze dan nieuwe plekken voor vogels aanbrengen en tegelijkertijd het dak dichtmaken. Om te voorkomen dat mussen in hun huidige huisjes kruipen moet het dak goed afgesloten worden. Kapotte dakpannen vervangen, alle pannen recht leggen, hoekpannen aankauwen met cement zodat ze daar ook niet meer onder kunnen. Mussen kunnen zich in de kleinste gaatjes wurmen dus alles moet goed dicht zijn. Wat misschien nog wel het belangrijkste is, doe dit ná het broedseizoenen en hang drie maanden van tevoren de vervangende nesten op.”

isolatiedaken
©HuismusBescherming Nederlland

Nieuwe plekken
Mussen accepteren snel een andere plek, en zijn zelf ook vrij goed in het vinden daarvan. Hun plekje moet echter wel aan een aantal eisen voldoen. Liset legt uit:

“Mussenflats die je overal kunt kopen zijn te klein. De bodem van zo’n flat is 12 bij 12 cm. Een mus legt gemiddeld 5 eieren en een week na het uitkomen zijn de babyvogels al zo groot als een volwassen mus. Stel je maar eens voor dat je dan 5 mussen hebt liggen in zo’n kleine ruimte, die gaan elkaar vertrappen of ze verhongeren omdat ze niet bij het eten van de oudervogels kunnen komen.”

Wil je zelf een goede plek voor mussen creëren? Maak dan de Huismus Nestkast of koop één van de alternatieven in de winkel.

isolatiedaken
©HuismusBescherming Nederland

Help de mussen in je straat
Wil jouw woningcorporatie iets aan de woning van je dak gaan doen? Laat ze dan per brief weten dat er huismussen in de straat leven en dat die eerst een ander onderkomen nodig hebben. Voor hulp daarmee kan de corporatie bij Huismus Bescherming Nederland terecht.

Bronnen: Huismusbescherming Nederland,  Renovatieprofs ©PiepVandaag.nl Sophie Janssen