Toen in 2015 en opnieuw in 2016 werd besloten dat er zo’n 2.500 damherten afgeschoten mochten worden in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) was dat onder voorwaarde dat bij het ‘actieve beheer’ geen plezierjagers betrokken werden. Toch proberen zij nu een vinger in de pap te krijgen, en de jagers worden daarbij gesteund door nieuwe wetgeving.

plezierjagers
Hinde in de Amsterdamse Waterleidingduinen | Foto: ©Menno Herstel

De PvdA en D66 in de Amsterdamse gemeenteraad hebben vragen gesteld over de nieuwe wetgeving, waarbij het verplicht wordt dat verenigingen met leden, en niet stichtingen, betrokken worden bij het actieve beheer van natuurgebieden, in dit geval dus het afschieten van damherten in de AWD. Een groepje plezierjagers heeft daarom een vereniging opgericht en probeert nu op te eisen dat ze ook op de herten mogen gaan schieten.

plezierjagers
Foto: ©Menno Herstel

Eigenbelang
Een van de terreinbeheerders van de AWD, Waternet, wil het afschot in eigen beheer houden. Een woordvoerder van Waternet zei tegen Het Parool:

“De jagers doen dit vanuit hun eigen belang, de plezierjacht. Wij beheren dit gebied vanwege het publieke belang. Wij willen het publieke belang niet uit handen geven aan een kleine groep particuliere jagers.”

Een probleem is echter dat de jagers, eerder dan Waternet, een vereniging hebben opgericht onder de naam Wildbeheereenheid Zuid-Kennemerland. Zij zeggen hiermee het recht te hebben om ook op de damherten te gaan schieten, en krijgen daarin bijval van CDA gedeputeerde in Noord-Holland, Jaap Bond. Die zei in Het Parool:

“De jagers hebben gedaan wat ze moesten doen van de wet, terwijl de terreinbeheerders als Waternet en Natuurmonumenten te laat actie hebben ondernomen. Maar we weten ook dat het beheer in het gebied, dat nu goed geregeld is, heel gevoelig ligt in de gemeenteraad van Amsterdam. Dat Waternet er vat op wil houden, begrijp ik dus heel goed.”

plezierjagers
Foto: ©Lars Soerink, Vilda natuurfotografen

Impasse
De jagers en Waternet kunnen niet samen door een deur, zo is gebleken. De twee partijen hebben de ander uitgenodigd om zich aan te sluiten bij elkaars vereniging voor overleg, maar dat is door beiden afgewezen. Hiermee ligt het bij de provincie Noord-Holland om een oplossing te vinden voor de ontstane impasse. Gedeputeerde Bond:

“Er moeten afspraken komen over de invloed die deze twee partijen op elkaar hebben. Dat stemrecht is de kern van het probleem.”

Jagersvereniging KNJV eist in Het Parool dat de plezierjagers betrokken worden bij het afschot van de damherten in de waterleidingduinen. Afdelingsvoorzitter Wim van den Essenburg:

“De nieuwe Wet natuurbescherming geeft ons als vrijwilligers hier een taak. Dit is in 20 van de 21 Noord-Hollandse wildbeheereenheden zo geregeld. Dus wij zeggen: gelijke monniken, gelijke kappen. De wet heeft die verenigingen bedoeld als jagersverenigingen. In de rest van de provincie werken de terreinbeheerders en de jagers ook op basis van gelijke verhouding met elkaar samen.”

plezierjagers
Zo’n 2.500 damherten mogen afgeschoten worden in de AWD | Foto: ©Yves Adams Vilda natuurfotografen

Het afschot van de damherten is in 2016 begonnen, nadat de rechter daarvoor toestemming gaf. Vorig jaar werden er een kleine 500 herten gedood. In 2016 waren dat er 1329. Het schieten vindt plaats tussen november en maart, om te voorkomen dat zwangere herten gedood worden. Dierenvrienden hebben uitgebreid actiegevoerd tegen het afschot, maar dat heeft niet mogen baten.

Bronnen: Het Parool, AT5, AT5 ©AnimalsToday.nl Bart van Riel