De rechter heeft bepaald dat het afschieten van damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen per direct mag beginnen. De komende jaren zal hun aantal van 3000 teruggebracht worden naar 800. De uitspraak kwam als antwoord op een zaak die De Faunabescherming had aangespannen om het afschot te voorkomen.

damherten
Amsterdamhert | Foto: ©Menno Herstel

Het jachtseizoen loopt al bijna af, maar tot 1 april mogen de boswachters van Waternet per week 50 damherten doodschieten. De komende 5 jaar zal het aantal teruggebracht worden naar 800, en dan kan het volledige jachtseizoen gebruikt worden om het ‘quotum’ van 2200 gedode damherten te halen.

Feiten
De Faunabescherming is zeer teleurgesteld over de uitspraak, mede omdat er nog een bodemprocedure loopt waarbij de rechter nog éénmaal alle feiten op een rijtje zet. Zo zouden de herten de biodiversiteit aantasten waardoor andere diersoorten verdwijnen. Ook zouden de herten een gevaar zijn voor het verkeer en overlast veroorzaken.

damherten
Foto: ©Menno Herstel

Onderstaande tekst dateert uit 2013, toen onder meer PiepVandaag een petitie tegen het afschieten van de damherten opzette en overhandigde aan de gemeenteraad. De Gemeente Amsterdam droeg voor het terugbrengen van de populatie vijf argumenten aan en die worden weerlegd:

  • De damhertpopulatie groeit hard en het worden er teveel. Zeker als het zo doorgaat.

Niet waar:  Het klopt dat het aantal damherten over een periode van 10 jaar in het gebied is toegenomen. De laatste jaren neemt het aantal echter niet meer toe en lijkt de populatie zich te stabiliseren (cijfers Faunabeheereenheid).

  • Er zijn teveel damherten en het gebied kan dat niet aan. Dit blijkt uit de 200 damherten die afgelopen winter zijn overleden.

Niet waar: Het klopt dat er rond de 200 damherten zijn overleden afgelopen winter. Echter niet door voedselgebrek. Dit wordt door de ecologen in dienst van de gemeente zelf aangegeven. Het is onduidelijk waarom er afgelopen winter meer damherten zijn doodgegaan dan ervoor. Mogelijke oorzaken zijn: langere bronsttijd, langere winter, en het nieuwe hek, waardoor damherten aan de buitenzijde van het gebied bleven (binnenin het gebied was volop voedsel).

  • De damherten geven overlast en veroorzaken verkeersongelukken.

Niet waar: De overlast en het aantal verkeersongelukken is het afgelopen jaar met zo’n 60-70% afgenomen. Dit komt omdat er een hek rond een groot gedeelte van het gebied is geplaatst. De gemeente Amsterdam heeft een schadefonds voor overlast die door damherten wordt veroorzaakt. Hier is het afgelopen jaar slechts voor 750 euro uit geclaimd.

  • Het proactief afschot (jacht) lost de problemen op.

Niet waar: Uit tal van praktijkvoorbeelden blijkt dat zodra je gaat jagen, een populatie zich sneller gaat voortplanten. De voortplanting is immers afgestemd op het voedselaanbod. Als de jacht eenmaal wordt ingezet, moet er voor altijd gejaagd blijven worden.

  • De Partij voor de Dieren zou liever de dieren laten verhongeren dan op zoek te gaan naar een diervriendelijke oplossing.

Niet waar: De Partij voor de Dieren is voor natuurlijke processen en populaties, maar tegen onnodig lijden. In de Amsterdamse Waterleidingduinen wordt al lang reactief geschoten; dat betekent dat een dier, wanneer het ernstig en onnodig lijdt, uit zijn lijden wordt verlost. Het is een natuurlijk proces dat zwakke dieren in de natuur overlijden, maar het zou vreemd zijn om op voorhand juist gezonde en sterke dieren te bejagen. Dat is geen oplossing en zo ontstaat geen natuurlijk evenwicht.

damherten
Hinde in de Amsterdamse Waterleidingduinen | Foto: ©Menno Herstel

Per direct
De petitie werd op 11 september 2013 mede door Karen Soeters aangeboden, maar zoals bekend nam de gemeenteraad eind 2015 toch het besluit dat er 2200 dieren afgeschoten mogen worden. En dat is met toestemming van de rechter per direct begonnen.

damherten
Aanbieden in 2013 van de petitie aan wethouder Gehrels | Foto: ©Menno Herstel

Bron ©PiepVandaag.nl Bart van Riel